• יו"ר: פרופ' חיים שירין
 • מזכיר: ד"ר ליאור כ"ץ
 • גזבר: פרופ' ריפעת ספדי
 • חברי איגוד: ד"ר טובה רייניס, ד"ר מיכל אופנהיים, ד"ר נעים אבו-פרחה וד"ר לב ליכטנשטיין

Ann Intern Med

 • עמוד 1 מתוך 2
 • 1
 • 2
 • >
28.12.2016, 15:35
19.10.2016, 12:09
25.05.2015, 21:18
 • עמוד 1 מתוך 2
 • 1
 • 2
 • >