• יו"ר: ד"ר אורי סגול
  • מזכירה: ד"ר פביאנה בנימינוב
  • חברי ועד: ד"ר אמאני בשארה, ד"ר גיל בן יעקב, ד"ר דוד ירדני, ד"ר דורון בולטין, פרופ' מחמוד מחמיד
מחקרים

מה המהלך ארוך הטווח של אאוזינופיליה וושטית לא תסמינית?

במחקר שהתפרסם בכתב העת Endoscopy International Open בחנו האם אאוזינופילה ושטית אתסמינית מצריכה טיפול בתחילת המחלה

הדמיה של הוושט (איור אילוסטרציה)

המהלך ארוך-הטווח של אאוזינופיליה וושטית לא-תסמינית (asymptomatic esophageal eosinophilia-aEE) לא מטופלת ודלקת ושטית אאוזינופילית עם תסמינים מינימליים (minimal symptomatic Eosinophilic Esophagitis - mEoE) איננו מובן דיו.

במחקר נכללו 36 נבדקים עם EE אשר היו במעקב אנדוסקופי למשך חמש שנים לפחות, אשר עברו ביקורת אנדוסקופית אחת לפחות מלבד במעמד האבחנה. נבדקים אלו חולקו לשתי קבוצות לפי מצב הטיפול המתמשך; ללא טיפול (no-treatment - NT; n=22), טיפול עם מעכבי תעלות מימן/סותר חומצה מבוסס אשלגן (Treatment - Tx; n=14). תסמינים וממצאים אנדוסקופיים והיסטולוגיים נבחנו רטרוספקטיבית על בסיס פנוטיפ אנדוסקופי. הערכה אנדוסקופית בוצעה באמצעות מדד ייחוס אנדוסקופי עבור EoEי(EoE endoscopic reference score- EREFS).

משך המעקב החציוני עמד על 84.5 חודשים עבור קבוצת Tx לעומת 92 חודשים עבור קבוצת NT. תוצאות המחקר הדגימו כי במהלך תקופת המעקב כמחצית מהנבדקים בקבוצת Tx עם מחלה דיפוזית הדגימו ציון מעל 3 במדד EREFS באופן עקבי, בעוד יתר מחצית הקבוצה הדגימו EREFS של עד 2. ציוני EREFS בקבוצת NT עם מחלה דיפוזית נותרו כמעט ללא שינוי (חציון של 2-4) ללא עדות להתלקחות. לעומת זאת, ציוני EREFS בקבוצת NT עם מחלה מקומית הדגימו מגמת ירידה או התייצבות, עם מובהקות סטטיסטית, כעבור 72-83 חודשים בהשוואה למצב הבסיסי בעת האבחנה.

מסקנת החוקרים הייתה כי aEE ו-mEoE לא עשויים להחמיר אפילו ללא טיפול למשך מעקב חציוני של שבע שנים, לפחות. במקום, נבדקים עם מחלה מקומית עשויים להשתפר באופן עצמוני, מה שמרמז על פתוגנזה שונה בהשוואה למחלה הדיפוזית. מחקרים נוספים עשויים להבהיר את הפרוגנוזה ארוכת הטווח של נבדקים אלו.

מקור:

Abe Y, Kikuchi R, Sasaki Y, Mizumoto N, Yagi M, Onozato Y, Watabe T, Goto H, Miura T, Sato R, Ito M, Tsuchiya H, Ueno Y. Long-term course of untreated asymptomatic esophageal eosinophilia and minimally symptomatic eosinophilic esophagitis. Endosc Int Open. 2024 Apr 15;12(4):E545-E553. doi: 10.1055/a-2280-8277. PMID: 38628394; PMCID: PMC11018394.

נושאים קשורים:  מחקרים,  דלקת ושט אאוזינופילית (EoE) - לא עוד מחלה נעלמת,  אנדוסקופיה עליונה,  מערכת העיכול,  דלקת ושט אאוזינופילית
תגובות