• יו"ר: ד"ר אורי סגול
  • מזכירה: ד"ר פביאנה בנימינוב
  • חברי ועד: ד"ר אמאני בשארה, ד"ר גיל בן יעקב, ד"ר דוד ירדני, ד"ר דורון בולטין, פרופ' מחמוד מחמיד

Ann Intern Med

  • עמוד 2 מתוך 2
  • <
  • 1
  • 2
08.03.2012, 13:05
  • עמוד 2 מתוך 2
  • <
  • 1
  • 2