• יו"ר: ד"ר אורי סגול
  • מזכירה: ד"ר פביאנה בנימינוב
  • חברי ועד: ד"ר אמאני בשארה, ד"ר גיל בן יעקב, ד"ר דוד ירדני, ד"ר דורון בולטין, פרופ' מחמוד מחמיד
קוליטיס כיבית

טיפול תרופתי לעומת כריתה אלקטיבית של המעי גס בסובלים מקוליטיס כיבית

מחקר מצא, כי ניתוח אלקטיבי לכריתת המעי הגס ככל הנראה משפר את השרידות לעומת טיפול רפואי ארוך טווח, במטופלים בני 50 ומעלה עם קוליטיס כיבית מתקדמת

01.10.2015, 08:44
ניתוח (צילום: אילוסטרציה)

ניתן לטפל בקוליטיס כיבית (Ulcerative Colitis, דלקת כיבית של המעי הגס) על ידי ניתוח או על ידי תרופות. מטופלים לעתים חייבים לבחור בין טיפול ארוך טווח בתרופות המדכאות את פעולת מערכת החיסון לבין כריתה מלאה של המעי הגס (colectomy), אך אין עדויות ברורות לכך שאחד מהטיפולים הללו גורם לירידה בתמותה.

מטרת החוקרים הייתה לקבוע אם שרידות מטופלים עם קוליטיס כיבית שעוברים כריתה אלקטיבית של המעי הגס משתפרת, בהשוואה למטופלים המקבלים טיפול רפואי.

החוקרים ביצעו מחקר עוקבה (cohort) רטרוספקטיבי. נאספו נתונים מכל 50 המדינות בארה"ב, על מטופלים המבוטחים ב-Medicaid (בין השנים 2005-2000), על מטופלים המבוטחים ב-Medicare (בשנים 2011-2006), ועל מטופלים הזכאים לשני הביטוחים (בשנים 2011-2000).

במחקר נכללו 830 מטופלים עם קוליטיס כיבית שעברו כריתה אלקטיבית של המעי הגס ו-7,541 חולים תואמים שקיבלו טיפול רפואי. התוצאה העיקרית שנבדקה הייתה הזמן עד המוות. נעשה שימוש במודלים של קוקס (Cox) לסיכון יחסי על מנת להשוות את השרידות בין המטופלים שעברו כריתה אלקטיבית של המעי הגס לבין מטופלים שקיבלו טיפול רפואי. המודלים תוקננו לתחלואה נלווית בעל משמעות על ידי ניתוח נתונים מותאם ומתוקנן.

שיעורי התמותה הקשורים בניתוח אלקטיבי ובטיפול רפואי היו 34 ו-54 מקרי תמותה ל-1,000 שנות אדם, בהתאמה. נמצא קשר בין כריתה אלקטיבית של המעי הגס לבין שיפור בשרידות, בהשוואה לטיפול תרופתי ארוך טווח (יחס סיכונים [Hazard Ratio] מתוקנן: 0.67 [רווח סמך 95%: 0.87-0.52]), למרות שתוצאה זו לא נותרה מובהקת סטטיסטית עבור כל ניתוחי הרגישות (sensitivity analyses) שבוצעו.

ניתוח המשך (Post hoc analysis) על פי קבוצת גיל הראה שיפור בשרידות במטופלים בני 50 ומעלה עם קוליטיס כיבית מתקדמת, שעברו ניתוח (יחס סיכונים: 0.60 [רווח סמך 95%: 0.79-0.45]; p<0.032 עבור גיל על פי סוג הטיפול).

החוקרים מסכמים, כי על אף מגבלות המחקר הכוללות את היותו מחקר רטרוספקטיבי, המורכב מכמה מאגרי נתונים שונים, וכן על אף העובדה שהמובהקות הסטטיסטית לא נשמרה לאחר ניתוח הרגישות, ממצאי המחקר מראים כי ככל הנראה ניתוח אלקטיבי לכריתת המעי הגס משפר את השרידות לעומת טיפול רפואי ארוך טווח, במטופלים בני 50 ומעלה עם קוליטיס כיבית מתקדמת.

מקור:
Bewtra, M., Newcomb, C. W., Wu, Q., Chen, L., Xie, F., Roy, J. A., . . . Lewis, J. D. (2015). Mortality Associated With Medical Therapy Versus Elective Colectomy in Ulcerative ColitisA Cohort StudyMortality Associated With Medical Therapy Versus Elective Colectomy in UC. Annals of Internal Medicine. doi: 10.7326/M14-0960

נושאים קשורים:  קוליטיס כיבית,  טיפול רפואי,  כריתה אלקטיבית של המעי הגס,  תמותה,  מחקרים
תגובות