• יו"ר: ד"ר אורי סגול
  • מזכירה: ד"ר פביאנה בנימינוב
  • חברי ועד: ד"ר אמאני בשארה, ד"ר גיל בן יעקב, ד"ר דוד ירדני, ד"ר דורון בולטין, פרופ' מחמוד מחמיד
הפטיטיס C

בדיקות לנוכחות אנטיגן הפטיטיס C

מחקר מצא, כי בדיקת HCVcAg הינה בעלת רגישות וסגוליות גבוהות וקורלציה טובה עם רמות HCV RNA הגדולות מ-3,000 IU/mL; בדיקה זו בעלת פוטנציאל להחליף את בדיקת ה-NAT באזורים עם שכיחות HCV גבוהה

28.06.2016, 09:48
בדיקת HCV, הפטיטיס C (צילום: אילוסטרציה)

אבחנה של זיהום כרוני בנגיף הפטיטיס Cי(HCV, Hepatitis C Virus) דורשת גם בדיקת נוגדים HCV חיוביים וגם אישור על ידי בדיקת Nucleic Acid Testingי(NAT). בדיקה עבור HCV core antigenי(HCVcAg) היא אלטרנטיבה פוטנציאלית לבדיקת ה-NAT.

סקירה סיסטמתית ומטא אנליזה חדשה העריכה את הדיוק של אבחנת זיהום HCV פעיל בקרב מבוגרים וילדים על ידי 5 בדיקות HCVcAg שונות בהשוואה לבדיקת ה-NAT.

נעשה חיפוש באתרים המקובלים אחר מאמרים שפורסמו בין השנים 1990 למרץ 2016. בסקירה נכללו מחקרי נבדק-ביקורת (Case-control), חתך, עוקבה ומחקרים אקראיים שהשוו בין כל אחת מחמשת בדיקות ה-HCVcAg לבדיקת ה-NATי. 2 חוקרים עצמאיים הוציאו את הנתונים והעריכו את איכותם בעזרת QUADAS-2י(Quality Assessment of Diagnostic Accuracy Studies 2).

44 מחקרים העריכו 5 בדיקות שונות. מחקרים עבור Abbot ARCHITECT HCV Ag assay היו בעלי האיכות הגבוהה ביותר, בעוד שמחקרים שבדקו את Ortho HCV Ag ELISA היו בעלי האיכות הנמוכה ביותר. באנליזת שני משתנים, הרגישות והסגוליות של המחקרים היו:

Abbott ARCHITECT 93.4% (95%CI 90.1%-96.4%) and 98.8% (CI 97.4%-99.5%) ;Ortho ELISA 93.2% (CI 81.6%-97.7%) and 99.2% (CI 87.9%-100%) ;Human Jynda Bioengineering Group HCV Ag ELISA 59.5% (CI 46.0%-71.7%) and 82.9% (CI 58.6%-94.3%).

לא נמצא מספיק מידע עבור מטא אנליזה לבדיקות Fujirebio Lumipulse Ortho HCV Ag ו-Eiken Lumispot HCV Ag. בשלושה מחקרים כמותיים שעשו שימוש ב-Abbott ARCHITECTי, HCVcAg נמצא בקורלציה טובה עם רמות HCVיRNA הגדולות מ-3000 IU/mL.

מגבלות המחקר העיקריות היו מידע לא מספק עבור משתנים רבים כמו סטטוס HIV או HBV, עבור אנליזה של תתי קבוצות. מחקרים מעטים דיווחו על הגנוטיפ, ומידע עבור גנוטיפים 5,4 ו-6 היו זעומים. מרבית המחקרים בוצעו במרכזים רב משאבים ומעבדות ייעודיות.

מסקנת החוקרים היתה, כי בדיקת HCVcAg עם אמפליפיקציית סיגנל, הינה בעלת רגישות וסגוליות גבוהות וקורלציה טובה עם רמות HCVיRNA הגדולות מ-3,000 IU/mL. בדיקה זו בעלת פוטנציאל להחליף את בדיקת ה-NAT באזורים עם שכיחות HCV גבוהה.

מקור: 
Freiman JM, Tran TM, Schumacher SG, White LF, Ongarello S, Cohn J, et al. Hepatitis C Core Antigen Testing for Diagnosis of Hepatitis C Virus Infection: A Systematic Review and Meta-analysis. Ann Intern Med. [Epub ahead of print 21 June 2016] doi:10.7326/M16-0065

נושאים קשורים:  הפטיטיס C,  HCV,  HCVcAg,  הטיפול ב- HCV,  מחקרים
תגובות