• יו"ר: ד"ר אורי סגול
  • מזכירה: ד"ר פביאנה בנימינוב
  • חברי ועד: ד"ר אמאני בשארה, ד"ר גיל בן יעקב, ד"ר דוד ירדני, ד"ר דורון בולטין, פרופ' מחמוד מחמיד
קוליטיס כיבית

תגובה קודמת לאינפליקסימאב וריכוז מוקדם בסרום של אדאלימומאב (יומירה, abbvie) מנבאים השפעה של טיפול באדאלימומאב (יומירה, abbvie) בחולים עם קוליטיס כיבית

תגובה קודמת לאינפליקסימאב ורמות גבוהות של אדאלימומאב (יומירה, abbvie) בסרום מנבאים תגובה חיובית לטיפול באדאלימומאב בחולי קוליטיס כיבית

ישנו מיעוט מידע על שימוש באדאלימואב (יומירה, Abbvie) לאחר שימוש קודם באינפליקסימאב בחולים עם UC (קוליטיס כיבית). מחקר זה כלל 73 חולים ממרכז יחיד, אשר נחשפו בעבר לאינפליקסימאב, והוערכו לתגובה לאדאלימומאב בשבועות 12 ו-52. דגימות סרום שנלקחו לפני שבוע 12 היו זמינות ונכללו בניתוח רב-משתנים בכדי להעריך תגובה לטיפול.

שיעורי תגובה קלינית לטיפול בשבוע 12 ו-52 היו 75% ו-52%, בהתאמה. בקרב 16 מטופלים הומשך טיפול באדאלימומאב ללא צורך בעליה במינון במהלך השנה הראשונה לטיפול, בקרב 22 מטופלים נמצא צורך בעלייה במינון ובקרב 35 מטופלים נעשתה הפסקת הטיפול תוך שנה מהתחלתו. תגובה קודמת לאינפליקסימאב ורמה מוקדמת של אדאלימומאב בסרום נמצאו קשורות לתגובה לאדאלימומאב.

הריכוזים האופטימלים של אדאלימומאב חושבו כ-4.58 מיקרוגרם/מ"ל עבור שבוע 12 ו-7 מיקרוגרם/מ"ל עבור שבוע 52. גורמים מנבאים עצמאיים לתגובה לטיפול בשבוע 12 היו: תגובה קודמת לאינפליקסימאב (OR 8.33, 95%CI 1.8-33.3 ;p=0.006) וריכוז אדאלימומאב מעל 4.58 מיקרוגרם/מ"ל בשבוע 4 (OR 4.85 ,95%CI 1.3-18.6; p=0.009).

גורמים מנבאים חיוביים לתגובה בשבוע 52 היו: תגובה קודמת לאינפליקסימאב -
(OR 5.2 ,95%CI 1.14-23.8; p=0.034); וריכוז אדאלימומאב מעל 7 מיקרוגרם/מ"ל בשבוע 4 -
(OR 3.56 , 95% CI 1.17-10.79; p=0.025).

החוקרים סיכמו, כי תגובה קודמת לאינפליקסימאב ורמות גבוהות של אדאלימומאב בסרום מנבאות תגובה לטיפול באדאלימומאב בשבועות 12 וכעבור שנה בחולים עם קוליטיס כיבית

מקור:
Aliment Pharmacol Ther. 2014 Dec;40(11-12):1324-32. doi: 10.1111/apt.12968. Epub 2014 Oct 2. Prior response to infliximab and early serum drug concentrations predict effects of adalimumab in ulcerative colitis. Baert F1, Vande Casteele N, Tops S, Noman M, Van Assche G, Rutgeerts P, Gils A, Vermeire S, Ferrante M.

נושאים קשורים:  קוליטיס כיבית,  אינפליקסימאב,  אדאלימומאב,  יומירה,  Abbvie,  CV,  מחקרים
תגובות