• יו"ר: ד"ר אורי סגול
  • מזכירה: ד"ר פביאנה בנימינוב
  • חברי ועד: ד"ר אמאני בשארה, ד"ר גיל בן יעקב, ד"ר דוד ירדני, ד"ר דורון בולטין, פרופ' מחמוד מחמיד
מחקרים

האם נבדקים עם דלקת ושטית אאוזינופילית סובלים יותר מתחלואה נפשית?

נבחן האם נבדקים עם דלקת ושטית אאוזינופילית משתמשים ביותר תרופות פסיכוטרופיות בהשוואה למקרי ביקורת, ומתוך כך הסיקו מסקנות בנוגע לבריאות הנפשית של נבדקים אלו

דלקת ושטית אאוזינופילית (Eosinophilic Esophagitis - EoE) הינה מחלה כרונית של הושט אשר מתווכת על ידי מערכת החיסון. EoE נמצא קשור לנטל מחלה משמעותי המשפיע באופן ישיר על איכות חיים ועל מצב הבריאות הנפשית של המטופלים. המידע על אודות ההיארעות של מחלות נפשיות ושימוש של תרופות פסיכוטרופיות (Psychotropic Drug s- PD) בנבדקים עם EoE הינו מוגבל.

מטרת מחקר זה הייתה לבחון האם מטופלים עם EoE בדנמרק מציגים שיעורי שימוש גבוהים יותר ב-PD, פניות לשירותי בריאות נפשית, ונסיונות אובדנות או פגיעה עצמית מכוונת בהשוואה לאוכלוסייה הכללית.

במחקר לאומי זה מבוסס אוכלוסין נכללו 3,367 נבדקים עם EoE ו-16,835 מקרי ביקורת מצומדים על בסיס גיל ומין. החוקרים הגדירו מקרים של EoE על בסיס הרשומה הרפואית. היארעות השימוש ב-PD נאסף מתוך מאגר מרשמים ומידע על אודות פניות לשירותי בריאות הנפש הופקו מתוך מאגר המחקרים של המרכז הדני לפסיכיאטריה.

תוצאות המחקר הדגימו כי שיעורי ההיארעות של שימוש עם PD בקרב חולים עם EoE, על פני חמש שנים, עמד על 13.8% לעומת 7.1% בקבוצת מקרי הביקורת (יחס סיכונים של 1.83, רווח בר-סמך של 95%, 1.6-2, p≤0.001). נוגדי דכאון היו ה-PD השכיחים ביותר שנרשמו, ואילו תרופות אנטי-פסיכוטיות נרשמו הכי פחות. גיל צעיר יותר, רמת השכלה נמוכה יותר ותחלואה נלווית (מדד תחלואה נלווית על שם צ'רלסון של 1 ומעלה) נמצאו קשורים לרישום PD. הסיכון בשימוש עם PD היה נמוך יותר בגברים בהשוואה לנשים עם EoE.

מסקנת החוקרים הייתה כי, בקרב נבדקים מדנמרק, טיפול עם PD היה שכיח יותר בנבדקים שאובחנו עם EoE בהשוואה לקבוצת מקרי הביקורת. ממצאים אלו מרמזים כי נבדקים עם EoE נמצאים בסיכון מוגבר לסבול מתחלואה נפשית.

מקור:

Øvlisen AK, Frandsen LT, Hollaender M, Bredal K, Terkelsen JH, Kragholm KH, Torp-Pedersen C, Melgaard D, Krarup AL. Patients with eosinophilic oesophagitis in Denmark have higher use of psychotropic drugs: A Danish nationwide study of psychotropic drug use in 3367 patients and 16,835 matched comparators. United European Gastroenterol J. 2024 Feb 7. doi: 10.1002/ueg2.12536. Epub ahead of print. PMID: 38323511.

נושאים קשורים:  מחקרים,  דלקת ושט אאוזינופילית (EoE) - לא עוד מחלה נעלמת,  תחלואה נפשית,  דלקת ושט אאוזינופילית,  תרופות פסיכוטרופיות,  אובדנות
תגובות