• יו"ר: ד"ר אורי סגול
  • מזכירה: ד"ר פביאנה בנימינוב
  • חברי ועד: ד"ר אמאני בשארה, ד"ר גיל בן יעקב, ד"ר דוד ירדני, ד"ר דורון בולטין, פרופ' מחמוד מחמיד

Aliment Pharmacol Ther

18.12.2016, 14:00
01.01.2015, 10:51
23.06.2014, 16:37
31.07.2011, 12:11