• יו"ר: ד"ר אורי סגול
  • מזכירה: ד"ר פביאנה בנימינוב
  • חברי ועד: ד"ר אמאני בשארה, ד"ר גיל בן יעקב, ד"ר דוד ירדני, ד"ר דורון בולטין, פרופ' מחמוד מחמיד
סרטן קיבה

תוצאות דומות ל-Paclitaxel ו-irinotecan כקו-שני לסרטן קיבה מתקדם

טיפול בעזרת שתי התרופות השיג שיפור דומה בהישרדות אך שיעור גבוה יותר מהמטופלים נזקק לקו-שלישי לאחר paclitaxel

13.11.2013, 09:44

ניסוי חדש, שהתפרסם לפני מספר ימים (4 בנובמבר) באתר כתב העת Journal of Clinical Oncology, השווה את paclitaxel ‏(Pacliavenir‏, Bioavenir Ltd) ו-irinotecan‏ (Irinomed,‏ Medison Pharma), כטיפול קו-שני לסרטן קיבה מתקדם העמיד לכימותרפיות קו-ראשון.

בניסוי הוגרלו 223 חולי סרטן קיבה מתקדם העמיד לשילוב fluoropyrimidine ותרופות ממשפחת ה-platinum לקבלת paclitaxel במינון של 80 מ"ג למ"ר שטח גוף בימים 1, 8 ו-15 מדי 4 שבועות או irinotecan‏ במינון של 150 מ"ג למ"ר שטח גוף בימים 1 ו-15 מדי 4 שבועות.

בקרב 219 החולים שנכללו בניתוח התוצאות, לא נמצא הבדל מובהק בחציון ההישרדות הכוללת (overall survival‏, OS), נקודת הסיום העיקרית (יחס סכנה [hazard ratio‏]: 1.13; רווח בר סמך של 95%: 0.86-1.49; P=0.38). גם מבחינת נקודות הסיום המשניות לא נמצא הבדל מובהק בין הקבוצות: חציון ההישרדות ללא התקדמות (progression-free survival‏, PFS) עמד על 3.6 חודשים במטופלי paclitaxel לעומת 2.3 חודשים במטופלי irinotecan‏ (1.14; 0.88-1.49; P=0.33) ושיעור התגובה בשתי הקבוצות עמד על 20.9% לעומת 13.6%, בהתאמה (P=0.24).

תופעות הלוואי דרגה 3-4 הנפוצות היו נויטרופניה (28.7% בקרב מטופלי paclitaxel לעומת 39.1% בקרב מטופלי irinotecan), אנמיה (21.3% לעומת 30.0%) וחוסר תיאבון (7.4% לעומת 17.3%). שני מקרי תמותה עקב הטיפול, המיתרגמים לשיעור של 1.8%, אירעו בקרב מטופלי irinotecan.

שיעור המטופלים שנזקקו לקו שלישי של כימותרפיה בסיום טיפול הניסוי היה גבוה יותר בקרב מטופלי paclitaxel לעומת irinotecan ‏(89.8% לעומת 72.1%; P=0.001).

את היעדר ההבדלים המובהקים מסכמים החוקרים בקביעה כי שתי התרופות מהוות אפשרויות סבירות כטיפול קו-שני לחולי סרטן קיבה מתקדם.

עורכת ערוץ אונקולוגיה: ד"ר דניאלה כץ

מקור:
Hironaka S, Ueda S, Yasui H, et al. Randomized, Open-Label, Phase III Study Comparing Irinotecan With Paclitaxel in Patients With Advanced Gastric Cancer Without Severe Peritoneal Metastasis After Failure of Prior Combination Chemotherapy Using Fluoropyrimidine Plus Platinum: WJOG 4007 Trial. J Clin Oncol [Internet] 2013 [cited 2013 Nov 8];:JCO.2012.48.5805. Available from:

נושאים קשורים:  סרטן קיבה,  paclitaxel,  irinotecan,  מחקרים
תגובות