• יו"ר: פרופ' חיים שירין
 • מזכיר: ד"ר ליאור כ"ץ
 • גזבר: פרופ' ריפעת ספדי
 • חברי איגוד: ד"ר טובה רייניס, ד"ר מיכל אופנהיים, ד"ר נעים אבו-פרחה וד"ר לב ליכטנשטיין

NEJM

 • עמוד 4 מתוך 4
 • <
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
12.12.2011, 09:18
03.11.2011, 10:25
05.10.2011, 15:15
26.04.2011, 13:30
26.04.2011, 13:30
 • עמוד 4 מתוך 4
 • <
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4