• יו"ר: פרופ' חיים שירין
 • מזכיר: ד"ר ליאור כ"ץ
 • גזבר: פרופ' ריפעת ספדי
 • חברי איגוד: ד"ר טובה רייניס, ד"ר מיכל אופנהיים, ד"ר נעים אבו-פרחה וד"ר לב ליכטנשטיין

Gut

 • עמוד 2 מתוך 2
 • <
 • 1
 • 2
03.06.2015, 09:08
14.05.2011, 14:39
21.02.2011, 18:48
 • עמוד 2 מתוך 2
 • <
 • 1
 • 2