• יו"ר: פרופ' חיים שירין
 • מזכיר: ד"ר ליאור כ"ץ
 • גזבר: פרופ' ריפעת ספדי
 • חברי איגוד: ד"ר טובה רייניס, ד"ר מיכל אופנהיים, ד"ר נעים אבו-פרחה וד"ר לב ליכטנשטיין

Clinical Gastroenterology and Hepatology

 • עמוד 1 מתוך 2
 • 1
 • 2
 • >
07.04.2019, 15:59
06.11.2018, 16:34
03.05.2018, 16:39
 • עמוד 1 מתוך 2
 • 1
 • 2
 • >