• יו"ר: פרופ' חיים שירין
  • מזכיר: ד"ר ליאור כ"ץ
  • גזבר: פרופ' ריפעת ספדי
  • חברי איגוד: ד"ר טובה רייניס, ד"ר מיכל אופנהיים, ד"ר נעים אבו-פרחה וד"ר לב ליכטנשטיין

פרופ' חיים הרשקו

פרופ' (אמריטוס), מבכירי חוקרי מחלות ברזל בארץ ובעולם; האוניברסיטה העברית

26.09.2021, 14:12