• יו"ר: פרופ' חיים שירין
  • מזכיר: ד"ר ליאור כ"ץ
  • גזבר: פרופ' ריפעת ספדי
  • חברי איגוד: ד"ר טובה רייניס, ד"ר מיכל אופנהיים, ד"ר נעים אבו-פרחה וד"ר לב ליכטנשטיין

מערכת דוקטורס אונלי

11.12.2019, 11:27
02.12.2019, 13:44
20.11.2019, 12:02
10.11.2019, 12:19
26.09.2019, 08:53
18.09.2019, 07:42