• יו"ר: ד"ר אורי סגול
  • מזכירה: ד"ר פביאנה בנימינוב
  • חברי ועד: ד"ר אמאני בשארה, ד"ר גיל בן יעקב, ד"ר דוד ירדני, ד"ר דורון בולטין, פרופ' מחמוד מחמיד

מחקרים

22.04.2011, 13:29
10.04.2011, 13:47
07.04.2011, 20:27
22.03.2011, 09:39
16.03.2011, 18:39
16.03.2011, 13:14