• יו"ר: פרופ' חיים שירין
  • מזכיר: ד"ר ליאור כ"ץ
  • גזבר: פרופ' ריפעת ספדי
  • חברי איגוד: ד"ר טובה רייניס, ד"ר מיכל אופנהיים, ד"ר נעים אבו-פרחה וד"ר לב ליכטנשטיין

סרטן המעי הגס והחלחולת

29.08.2019, 16:50
10.07.2019, 14:40
27.06.2019, 11:13
07.11.2016, 22:38