• יו"ר: ד"ר אורי סגול
  • מזכירה: ד"ר פביאנה בנימינוב
  • חברי ועד: ד"ר אמאני בשארה, ד"ר גיל בן יעקב, ד"ר דוד ירדני, ד"ר דורון בולטין, פרופ' מחמוד מחמיד

מחקרים

01.05.2011, 13:08
27.04.2011, 22:17
26.04.2011, 13:30
26.04.2011, 13:30
22.04.2011, 13:29
10.04.2011, 13:47