• יו"ר: פרופ' חיים שירין
  • מזכיר: ד"ר ליאור כ"ץ
  • גזבר: פרופ' ריפעת ספדי
  • חברי איגוד: ד"ר טובה רייניס, ד"ר מיכל אופנהיים, ד"ר נעים אבו-פרחה וד"ר לב ליכטנשטיין

הפטיטיס C

07.11.2016, 07:00
23.06.2016, 14:56
22.06.2016, 15:35
19.06.2016, 07:12
19.01.2016, 17:27
27.07.2015, 21:07