• יו"ר: פרופ' חיים שירין
  • מזכיר: ד"ר ליאור כ"ץ
  • גזבר: פרופ' ריפעת ספדי
  • חברי איגוד: ד"ר טובה רייניס, ד"ר מיכל אופנהיים, ד"ר נעים אבו-פרחה וד"ר לב ליכטנשטיין

החדשות

25.09.2020, 13:24
25.09.2020, 11:45
25.09.2020, 11:00
24.09.2020, 15:18
24.09.2020, 13:28
24.09.2020, 11:10