• יו"ר: ד"ר אורי סגול
  • מזכירה: ד"ר פביאנה בנימינוב
  • חברי ועד: ד"ר אמאני בשארה, ד"ר גיל בן יעקב, ד"ר דוד ירדני, ד"ר דורון בולטין, פרופ' מחמוד מחמיד
דלקת ושט אאוזינופילית (EoE) - לא עוד מחלה נעלמת

טיפול שבועי עם דופילומאב משפר תוצאים במבוגרים ומתבגרים עם דלקת אאוזינופילית של הוושט (EoE)

חולי דלקת אאוזינופילית ושטית (EoE) אשר טופלו עם דופילומאב פעם בשבוע לאורך תקופה ממושכת של 52 שבועות חוו שיפור במאפיינים ההיסטולוגיים, התסמיניים, האנדוסקופיים, והמולקולריים של המחלה (1)

נכון להיום קיים צורך באפשרויות ניהול לטווח הארוך של דלקת אאוזינופילית ושטית (eosinophilic esophagitis) המכוונות באופן ממוקד לדלקת שנמצאת בבסיס המחלה.

במחקר שממצאיו פורסמו בכתב העת 'The Lancet Gastroenterology & hepatology' מטרת החוקרים הייתה להעריך את היעילות והבטיחות לטווח הארוך של דופילומאב, החוסמת את רכיב הקולטן המשותף לאינטרלוקין (IL)-4/IL-13 בחולי דלקת אאוזינופילית בוושט. משתתפי המחקר היו מבוגרים ומתבגרים שנרשמו לחלק B של המחקר LIBERTY EoE TREET והמשיכו לחלק C (חלק B-C).

LIBERTY EoE TREET הוא מחקר פאזה 3 בן שלושה חלקים, כפול סמיות, אקראי, ומבוקר-פלצבו, אשר נערך ב-65 בתי חולים ומרפאות פרטיות על פני עשר מדינות באוסטרליה, קנדה, אירופה, וארצות הברית. בקריטריוני ההכללה עמדו מבוגרים ומתבגרים (בני 12 שנים ומעלה) חולי דלקת אאוזינופילית בוושט אשר אובחנו באמצעות ביופסיה אנדוסקופית (peak oesophageal intraepithelial eosinophil count ≥15 אאוזינופילים לכל שדה הגדלה גדולה [high-power field] [eos/hpf]) מאזור וושטי אחד לכל הפחות על אף טיפול עם מעכבי משאבות פרוטונים (PPIs) למשך 8 שבועות, וציון Dysphagia Symptom Questionnaireי(DSQ) של 10 לכל הפחות בבסיס המחקר.

בחלק B החולים הוקצו באקראי (1:1:1) לקבלת טיפול עם דופילומאב במתן תת-עורי ובמינון 300 מיליגרם פעם בשבוע, או פעם בשבועיים, או פצלבו פעם בשבוע, עד שבוע 24 למחקר. ההקצאה האקראית נערכה על סמך גיל (<18 שנים לעומת ≥18 שנים) וטיפול עם PPI בעת ההקצאה (כן לעומת לא).

בהמשך, חולים שעמדו בקריטריוני ההכללה אשר קיבלו פלצבו בחלק B והמשיכו לחלק C הוקצו פעם נוספת באקראי (1:1) לקבלת טיפול עם דופילומאב פעם בשבוע (קבוצת פלצבו/דופילומאב שבועי) או לטיפול עם דופילומאב פעם בשבועיים (פלצבו/דופילומאב פעם בשבועיים). חולים שהוקצו באקראי לאחד ממשטרי המינון של דופילומאב בחלק B נשארו באותו המשטר בחלק C למשך 28 שבועות נוספים (קבוצת דופילומאב פעם בשבוע/קבוצת דופילומאב פעם בשבוע או דופילומאב פעם בשבועיים/קבוצת דופילומאב פעם בשבועיים). אנליזות היעילות והבטיחות בוצעו במערך אנליזות הבטיחות של חלק C, שכלל את כל החולים שהוקצו באקראי בחלק B, נכנסו לחלק C, וקיבלו תרופת המחקר, דופילומאב, בחלק C.

מתוצאות החוקרים עולה כי הוקצו  באקראי 240 חולים לחלק B, מתוכם 227 (74 בקבוצת פלצבו, 74 בקבוצת הטיפול עם דופילומאב פעם בשבוע ו-79 בקבוצת הטיפול עם דופילומאב פעם בשבועיים) המשיכו לחלק B-C ונכללו באנליזה הנוכחית של החוקרים. 37 חולים עברו מפלצבו לדופילומאב פעם בשבוע, ו-37 עברו מפלצבו לדופילומאב פעם בשבועיים; 74 חולים המשיכו בטיפול עם דופילומאב פעם בשבוע ו-79 המשיכו בטיפול עם דופילומאב פעם בשבועיים. מבין החולים שנכנסו לחלק B-C, 75 (33%) היו מתבגרים.

בשבוע 52, 55 (85%) חולים בקבוצת הדופילומאב פעם בשבוע/ דופילומאב פעם בשבוע, 25 (68%) בקבוצת הפלצבו/ הדופילומאב פעם בשבוע, 54 (74%) בקבוצת הדופילומאב פעם בשבועיים/ פעם בשבועיים, ו-23 (72%) בקבוצת הפלצבו/ פעם בשבועיים דופילומאב השיגו peak oesophageal intraepithelial eosinophil count של 6 eos/hpf או פחות.

אחוז השינוי הממוצע מהבסיס של חלק B בספירת שיא האאוזינופילים היה 95.9%- (רווח בר-סמך של 95%, -96.9 עד 94.9-) בקבוצת הדופילומאב פעם בשבוע/דופילומאב פעם בשבוע, 84.2%- (98.3- עד 70.2-) בקבוצת הפלצבו/ דופילומאב פעם בשבוע, 84.8%- (94.3- עד 75.2-) בקבוצת הדופילומאב פעם בשבועיים/ פעם בשבועיים, ו-91.2%- (95.9- עד 86.5-) בקבוצת הפלצבו/ דופילומאב פעם בשבועיים בשבוע 52 (ראה Figure 1).

Figure 1. Mean percent change (95% CI) in peak oesophageal intraepithelial eosinophil count

עוד נמצא בשבוע 52 כי השינוי הממוצע מתחילת המחקר של חלק B בציון ה-Histology Scoring System Gradeי(HSS) של דלקת אאוזינופילית בוושט היה 1.0- נקודות (רווח בר-סמך של 95%, -1.1 עד 0.9-) בקבוצת הטיפול עם דופילומאב פעם בשבוע/ דופילומאב פעם בשבוע, ו-0.9 נקודות (1.0- עד 0.8-) בקבוצת הפלצבו/ דופילומאב פעם בשבוע; השינוי הממוצע בציון ה-Stage HSS של דלקת אאוזינופילית בוושט היה 0.9- נקודות (1.0- עד 0.8-) בקבוצת הטיפול עם דופילומאב פעם בשבוע/ דופילומאב פעם בשבוע, ו-0.9- נקודות (1.0- עד 0.8-) בקבוצת הפלצבו/ דופילומאב פעם בשבוע. שיפורים דומים נצפו בקבוצות הטיפול עם דופילומאב פעם בשבועיים.

השינוי האבסולוטי הממוצע מהבסיס של חלק B בציון ה-DSQ שמעריך תדירות וחומרת דיספגיה היה 30.3- נקודות (רווח בר-סמך של 95%, -34.5 עד 26.1-) בקבוצת הטיפול עם דופילומאב פעם בשבוע/דופילומאב פעם בשבוע, 27.3- נקודות (32.1- עד 22.4-) בקבוצת הפלצבו/הדופילומאב פעם בשבוע, 20.9%- (25.4- עד 16.3-) בקבוצת הטיפול עם דופילומאב פעם בשבועיים/פעם בשבועיים, ו-23.7%- (29.1- עד 18.3-) בקבוצת הפלצבו/טיפול עם דופילומאב פעם בשבועיים בשבוע 52 (ראה Figure 2).

Figure 2. Mean (95% CI) absolute change in DSQ from part B baseline at week 52

בנוסף, נמצא כי השינוי הממוצע מקו הבסיס של חלק B ב-endoscopic reference score היה 5.4- נקודות (רווח בר-סמך של 95%, -6.1 עד 4.6-) בקבוצת הטיפול עם דופילומאב פעם בשבוע/דופילומאב פעם בשבוע, 6.1- נקודות (7.3- עד 4.9-) בקבוצת הפלצבו/דופילומאב פעם בשבוע, 5.2%- (6.0- עד 4.4-) בקבוצת הטיפול עם דופילומאב פעם בשבועיים/פעם בשבועיים, ו-4.3%- (5.4- עד 3.1-) בקבוצת הפלצבו/דופילומאב פעם בשבועיים בשבוע 52.

במהלך חלק B-C, חולה אחד (3%) מקבוצת הפלצבו/דופילומאב פעם בשבוע, אחד (1%) מקבוצת הטיפול עם דופילומאב פעם בשבוע/ דופילומאב פעם בשבוע, ואחד (3%) מקבוצת הפלצבו/דופילומאב פעם בשבועיים קיבלו תרופות הצלה. מטופל אחד (3%) מקבוצת הפלצבו/דופילומאב פעם בשבועיים ואחד (1%) מקבוצת הטיפול עם דופילומאב פעם בשבועיים/דופילומאב פעם בשבועיים עברו הליך הצלה להרחבת הוושט. תופעות הלוואי השכיחות ביותר שנבעו מהטיפול היו תגובות באתר ההזרקה (עשר [14%] בקבוצת הדופילומאב פעם בשבוע/דופילומאב פעם בשבוע, וארבע [11%] בקבוצת הפלצבו/דופילומאב פעם בשבוע).

לסיכום, ממצאי החוקרים מדגימים כי השיפורים במאפיינים ההיסטולוגיים, התסמיניים, האנדוסקופיים, והמולקולריים של חולי דלקת אאוזינופילית בוושט אשר נצפו לאחר 24 שבועות של טיפול עם דופילומאב פעם בשבוע נשמרו, או המשיכו להשתפר, עד לשבוע 52. החוקרים מציינים כי ממצאיהם מחזקים את החשיבות של טיפול שבועי עם דופילומאב, ולא פעם בשבועיים, לצורך שיפור התסמינים במבוגרים ומתבגרים החולים בדלקת ושט אאוזינופילית.

מקורות:

1. Rothenberg ME, Dellon ES, Collins MH, et al. Efficacy and safety of dupilumab up to 52 weeks in adults and adolescents with eosinophilic oesophagitis (LIBERTY EoE TREET study): a multicentre, double-blind, randomised, placebo-controlled, phase 3 trial. Lancet Gastroenterol Hepatol. 2023;8(11):990-1004. doi:10.1016/S2468-1253(23)00204-2.

נושאים קשורים:  דלקת ושט אאוזינופילית (EoE) - לא עוד מחלה נעלמת,  דופילומאב,  דלקת אאוזנופילית בוושט
תגובות