• יו"ר: ד"ר אורי סגול
  • מזכירה: ד"ר פביאנה בנימינוב
  • חברי ועד: ד"ר אמאני בשארה, ד"ר גיל בן יעקב, ד"ר דוד ירדני, ד"ר דורון בולטין, פרופ' מחמוד מחמיד
דלקת ושט אאוזינופילית (EoE) - לא עוד מחלה נעלמת

יעילותה של דופילומאב בדלקת אאוזינופילית בוושט אינה תלויה בשימוש קודם בסטרואידים

הטיפול עם דופילומאב הוביל לשיפור בתמונה ההיסטולוגית ובתסמיניהם של חולי דלקת אאוזינופילית בוושט. שיפור זה נצפה ללא תלות בטיפול קודם עם סטרואידים, כולל במצבים של חוסר תגובה לסטרואידים

20.11.2023, 11:11

במחקר שממצאיו פורסמו בכתב העת 'Gut', מטרת החוקרים הייתה להעריך את ההשפעה ארוכת הטווח של הטיפול עם דופילומאב בחולי דלקת אאוזינופילית בוושט (EoE: eosinophilic oesophagitis) מבחינת התסמינים, ההיסטולוגיה, והממצאים האנדוסקופיים. החוקרים בדקו את השפעת הטיפול בקרב מבוגרים ומתבגרים, עם וללא טיפול קודם באמצעות סטרואידים מקומיים בבליעה (STC: swallowed topical corticosteroids) או בקרב אלו שהראו תגובה לא מספקת, אי סבילות, או שנמצאו עם התווית נגד ל-STC.

לצורך כך, החוקרים ערכו אנליזה מוגדרת מראש של נתונים מתוך מחקר הפאזה 3 LIBERTY EoE TREET על חולים אשר טופלו עם דופילומאב במינון 300 מיליגרם פעם בשבוע, או אינבו, במשך 24 שבועות (W24) בחלקים A ו-B, ובמהלך 28 שבועות נוספים (W52) בחלק C של המחקר.

החוקרים סיווגו את המטופלים כעם/ללא טיפול קודם עם STC, וכן עם/ללא תגובה לא מספקת/חוסר סבילות/התווית נגד ל-STC. לאחר מכן, החוקרים העריכו עבור כל תת-קבוצה את שיעור המטופלים שהשיגו מצב של ≤6 אאוזינופילים על כל שדה הגדלה גדולה (high-power field) (eos/hpf), שינוי מוחלט בציון ה-Dysphagia Symptom Questionnaireי(DSQ), ושינוי ממוצע ב-Endoscopic Reference Score וה-Histologic Scoring System grade/stage.

מתוצאות החוקרים עולה כי ללא קשר לטיפול קודם עם STC, הטיפול עם דופילומאב הגדיל את יחס (פרופורציה) החולים שהשיגו ≤6 eos/hpf ושיפרו את ציון ה-DSQ לעומת אינבו ב-W24, כשהשיפורים הללו נשמרו או גברו ב-W52. כמו כן, נמצא כי ציון ה-DSQ ויחס החולים שהשיגו ≤6 eos/hpf לאחר מעבר מאינבו לדופילומאב ב-W24 היו דומים לאלו שנצפו בקבוצת הטיפול עם דופילומאב ב-W24, וזאת ללא קשר לטיפול קודם עם STC, וללא קשר לתגובה לא מספקת/חוסר סבילות/התווית נגד ל-STC. בנוסף לכך, נמצא כי השיפורים בתוצאים האחרים תחת הטיפול עם דופילומאב היו דומים בחולים עם/ללא טיפול קודם עם STC, או באלה עם תגובה לא מספקת/חוסר סבילות/התווית נגד ל-STC.

לסיכום, ממצאי החוקרים מדגימים כי הטיפול עם דופילומאב הניתן פעם בשבוע במינון 300 מיליגרם הוכח כיעיל ונסבל היטב בקרב חולי EoE. ממצאים אלו נצפו ללא קשר לטיפול קודם עם STC או לתגובה לא מספקת/חוסר סבילות/התווית נגד ל-STC.

מקור:

Bredenoord AJ, Dellon ES, Hirano I, et al. Dupilumab demonstrated efficacy and was well tolerated regardless of prior use of swallowed topical corticosteroids in adolescent and adult patients with eosinophilic oesophagitis: a subgroup analysis of the phase 3 LIBERTY EoE TREET study. Gut Published Online First: 27 November 2023. doi: 10.1136/gutjnl-2023-330220

נושאים קשורים:  דלקת ושט אאוזינופילית (EoE) - לא עוד מחלה נעלמת,  דופילומאב,  סטרואידים,  דלקת אאוזנופילית בוושט