• יו"ר: ד"ר אורי סגול
  • מזכירה: ד"ר פביאנה בנימינוב
  • חברי ועד: ד"ר אמאני בשארה, ד"ר גיל בן יעקב, ד"ר דוד ירדני, ד"ר דורון בולטין, פרופ' מחמוד מחמיד
מחקרים

אופדסיטיניב כטיפול אינדוקציה ואחזקה בחולי קרוהן

אנליזה של מחקר ה-U-EXCEED, U-EXCEL ו-E-ENDURE מדגימה כי לעומת פלסבו, אופדסיטיניב מובילה לשיעורים גבוהים באופן מובהק של תגובה קלינית ואנדוסקופית בחולים עם קרוהן בינונית-חמורה

16.07.2023, 14:40
מחלת קרוהן (צילום: אילוסטרציה)
מחלת קרוהן (צילום: אילוסטרציה)

אופדסיטיניב הנה תרופה חדשנית המעכבת את Januse Kinase 1 הנמצאת תחת מחקר אינטנסיבי כטיפול למחלת קרוהן. לאחרונה פורסמו בכתב העת New England Journal of Medicine ממצאים מאנליזה משולבת של שלושה מחקרים שבחנו את השימוש בתרופה כטיפול אינדוקציה ואחזקה במחלת קרוהן.

במחקרי הפאזה 3, U-EXCEL ו-U-EXCEED, אשר בחנו את השימוש באופדסיטיניב כטיפול אינדוקציה השתתפו חולים (526 ו-495 חולים, בהתאמה) עם קרוהן בינונית-חמורה אשר קיבלו אופדסיטיניב 45 מ"ג או טיפול פלסבו במשך 12 שבועות. 502 המשתתפים עם תגובה קלינית המשיכו למחקר ה-U-ENDURE, אשר בחן את השימוש בתרופה כטיפול אחזקה. במחקר זה המשתתפים חולקו באופן אקראי לקבל אופדסיטיניב 15 מ"ג, 30 מ"ג או טיפול פלסבו, פעם ביום במשך 52 שבועות. התוצאים העיקריים שנבדקו היו תגובה קלינית ואנדוסקופית בשבוע 12 ו-52.

תוצאות המחקרים הדגימו כי שיעור גבוה יותר של חולים שקיבלו אופדסיטיניב כטיפול אינדוקציה השיגו הפוגה קלינית לעומת חולים שקיבלו פלסבו; 49.5% לעומת 29.1% במחקר ה-U-EXCEL ו-38.9% לעומת 21.1% במחקר ה-U-EXCEED. גם בהיבט תגובה אנדוסקופית נצפה כי שיעור גבוה יותר של חולים השיג תגובה אנדוסקופית תחת טיפול עם אופדסיטיניב לעומת טיפול פלסבו. שיעור זה עמד על 45.5% לעומת 13.1% במחקר ה-U-EXCEL ו-34.6 לעומת 3.5% במחקר ה-U-EXCEED (p<0.001 עבור כל ההשוואות).

גם בהיבט טיפול אחזקה נמצא כי אופדסיטיניב מובילה לשיעורים גבוהים יותר של הפוגה מטיפול פלסבו. בשבוע 52 נמצא כי שיעור החולים שקיבלו אופדסיטיניב 15 מ"ג עם תגובה קלינית ואנדוסקופית עמד על 37.3% ו-27.6%, בהתאמה וכי שיעור החולים שקיבלו אופדסיטיניב 30 מ"ג עם תגובה קלינית ואנדוסקופית עמד על 47.6% ו-40.1%, בהתאמה. בקבוצת הפלסבו שיעורי התגובה הקלינית והאנדוסקופית היו נמוכים באופן מובהק ועמדו על 15.1% ו-7.3%, בהתאמה.

בהיבט תופעות לוואי, זיהומי הרפס זוסטר היו שכיחים יותר בחולים שקיבלו אופדסיטיניב לעומת פלסבו. הפרעות כבדיות ונויטרופניה היו שכיחים יותר בחולים שקיבלו אופדסיטיניב 30 מ"ג כטיפול אחזקה לעומת אופדסיטיניב 15 מ"ג ולעומת קבוצת הפלסבו. פרפורציית מעי התרחשה בארבעה חולים שטופלו עם אופדסיטיניב 45 מ"ג ובחולה אחד בקבוצה שקיבלה 30 מ"ג ו-15 מ"ג.

תוצאותיהם של מחקרים אלה מבססות את היעילות של אופדסיטיניב כטיפול אינדוקציה ואחזקה בקרוהן בינונית-חמורה ומדגימות את העליונות של טיפול זה על פני פלסבו.

מקור:

N Engl J Med 2023; 388:1966-1980 DOI: 10.1056/NEJMoa2212728

נושאים קשורים:  מחקרים,  קרוהן,  אופדסיטיניב,  מעכבי JAK