• יו"ר: ד"ר אורי סגול
  • מזכירה: ד"ר פביאנה בנימינוב
  • חברי ועד: ד"ר אמאני בשארה, ד"ר גיל בן יעקב, ד"ר דוד ירדני, ד"ר דורון בולטין, פרופ' מחמוד מחמיד
מחקרים

האם זיהום עם הליקובקטר פילורי משפיע על הסיכון להתפתחות של סרטן קיבה?

נמצא כי במטופלים עם נשאות לגנים פתוגניים הפוגעים בתהליכי תיקון DNA, זיהום עם הליקובקטר פילורי משפיע על הסיכון להתפתחות סרטן קיבה

12.07.2023, 16:04
הליקובקטר פילורי (צילום: אילוסטרציה)
הליקובקטר פילורי (צילום: אילוסטרציה)

זיהום עם הליקובקטר פילורי (Helicobacter Pylori - HP) הינו גורם סיכון ידוע להתפתחות של סרטן קיבה. עם זאת, התרומה וההשפעה של מוטציות פתוגניות בגנים הגורמים לנטייה להתפתחות סרטן בשילוב עם זיהום של HP על הסיכון להתפתחות סרטן קיבה טרם נבחנה היטב.

במחקר זה החוקרים העריכו את הקשר בין מוטציות פתוגניות ב-27 גנים הגורמים לנטייה להתפתחות סרטן לבין הסיכון להתפתחות סרטן קיבה במדגם של 10,426 עם סרטן קיבה ו-38,153 מקרי ביקורת מתוך מאגר נתונים של BioBank ביפן. החוקרים בחנו גם את ההשפעה המשולבת של מוטציות פתוגניות ומצב הזיהום עם HP על סרטן קיבה וחישבו את הסיכון המחושב של 1,433 מטופלים עם סרטן קיבה ו-5,997 מקרי ביקורת מתוך מאגר HERPACCי(Hospital-based Epidemiologic Research Program at Aichi Cancer Center).

מוטציות פתוגניות בתשעה גנים (APC, ATM, BRCA1, BRCA2, CDH1, MLH1, MSH2 MSH6, PALB2) נמצאו קשורות לעליה בסיכון להתפתחות סרטן קיבה. תוצאות המחקר הדגימו כי נמצאה אינטראקציה בין זיהום עם HP לבין מוטציות פתוגניות בגנים האחראיים על רקומבינציה אוטולוגית בהקשר של סיכון להתפתחות של סרטן קיבה במדגם שהופק מ-HERPACC (סיכון מוגבר יחסי הקשור לאינטראקציה של 16.01; רווח בר-סמך של 95%, 2.22-29.81; p=0.02). בגיל 85 שנים, נבדקים עם זיהום של HP ומוטציה פתוגניות הדגימו סיכון מצטבר גבוה להתפתחות של סרטן קיבה בהשוואה לנבדקים ללא נשאות של HP (45.5% [רווח בר-סמך של 95%, 20.7-62.6] לעומת 14.4% [רווח בר-סמך של 95%, 12.2-16.6]).

זיהום עם HP שינה את הסיכון להתפתחות של סרטן קיבה המקושר להימצאות של מוטציות פתולוגיות בגנים האחראיים את רקומבינציה הומולוגית.

מקור:

Usui Y, Taniyama Y, Endo M, Koyanagi YN, Kasugai Y, Oze I, Ito H, Imoto I, Tanaka T, Tajika M, Niwa Y, Iwasaki Y, Aoi T, Hakozaki N, Takata S, Suzuki K, Terao C, Hatakeyama M, Hirata M, Sugano K, Yoshida T, Kamatani Y, Nakagawa H, Matsuda K, Murakami Y, Spurdle AB, Matsuo K, Momozawa Y. Helicobacter pylori, Homologous-Recombination Genes, and Gastric Cancer. N Engl J Med. 2023 Mar 30;388(13):1181-1190. doi: 10.1056/NEJMoa2211807. PMID: 36988593.

נושאים קשורים:  מחקרים,  הליקובקטור פילורי,  סרטן קיבה,  רקומבינציה,  מוטציות
תגובות