• יו"ר: ד"ר אורי סגול
  • מזכירה: ד"ר פביאנה בנימינוב
  • חברי ועד: ד"ר אמאני בשארה, ד"ר גיל בן יעקב, ד"ר דוד ירדני, ד"ר דורון בולטין, פרופ' מחמוד מחמיד
ECO 2023

הטיפול השניוני במחלת ההשמנה

Dr. Dan Oieru Kadary, Director of Family Medicine and the Obesity Medicine Center, Maccabi Healthcare Services - Central region

נושאים קשורים:  ECO 2023