• יו"ר: ד"ר אורי סגול
  • מזכירה: ד"ר פביאנה בנימינוב
  • חברי ועד: ד"ר אמאני בשארה, ד"ר גיל בן יעקב, ד"ר דוד ירדני, ד"ר דורון בולטין, פרופ' מחמוד מחמיד
מחקרים

הקשר הרכב המיקרוביום והסיכון להתפתחות אטופיק דרמטיטיס

ממחקר אשר פורסם לאחרונה עולה כי להרכב המיקרוביוטה השפעה על הסיכון לפתח אטופיק דרמטיטיס

27.12.2022, 17:35

לפגיעה בהתפתחות המיקרוביאלית וירידה ברמות של חומצות שומן קצרות (בייחוד של בוטיראט) יש תפקיד בהתפתחות של אטופיק דרמטיטיס (Atopic Dermatitis – AD).

במסגר מחקר אשר ממצאיו פורסמו לאחרונה בכתב העת Allergy ביקשו החוקרים לבחון את הרכב המיקרוביוטה בצואה, את שגשוגן של קבוצות חיידקים נבחרות והימצאותם של מטבוליטים של תסיסה, וזאת בזמנים של 90, 180 ו-360 ימי חיים. החוקרים ביצעו השוואה בין קבוצה של 27 ילדים אשר פיתחו AD עד גיל שנה (קבוצת AD) ו-39 ילדים בקבוצת ביקורת (ללא AD), וזאת כחלק מעוקבת מחקר CAREי(Childhood Allergy, nutrition and Environment).

תוצאות המחקר הדגימו כי הגיוון ב-Firmicutes ו-Bacteroidetes phyla במיקרוביוטה הצואתי היה נמוך יותר בקבוצת AD בהשוואה לקבוצה ללא AD. ניתוח אורך הראה כי בין הקבוצות ישנו שוני בשפע הוריאנטים של רצפי אמפליקון (amplicon sequence variants - ASV) של קבוצות חיידקים מסויימות. לדוגמא, Ruminococcus bromii (בעל יכולת משמעותית לדגרדציה של עמילן) ול-Akkermansia muciniphila (צרכן מוצין), נמצאו בשכיחות נמוכה יותר בקרב קבוצת AD. לאחר 360 ימים, לילדים עם AD הייתה סבירות נמוכה יותר להיות בעלי רמות גבוהות של בוטיראט בצואה בהשוואה לאלו ללא AD (11.5% לעומת 34.2%). לאחר 360 ימים, לרמות R. bromii היה קשר ישיר לרמות בוטיראט. יתרה מזאת, בקרב אלו עם שפע של R. bromii, הודגם מספר נמוך יחסית של ילדים עם AD, וזאת בהשוואה לילדים עם שיעור נמוך של החיידק (11.1%-12.5% אל מול 44.4%-52.5%), וזאת ללא תלות בהימצאות שפע של יצרני הבוטיראטים הגדולים.

Staquis
Pfizer
RX
Not covered by the Health basket
Staquis

OINT.: 2.5, 30, 60, 100 g. Should be applied twice dly. to affected areas. The drug is for topical use only and not for ophthalm., oral, or intravag. use. Topical tmt. of mild- moder. atopic dermatit. in pts. 2 yrs. of age and older. C/I: Hypersens.

מתוצאות מחקר זה עולה כי R. bromii ומפרקים ראשוניים אחרים עשויים למלא תפקיד חשוב בהבדלים בהזנה צולבת של חיידקים וביצירת מטבוליטים בין ילדים עם וללא AD, מה שעשוי להשפיע על הסיכון לפתח את המחלה.

מקור:

Sasaki, M, Schwab, C, Ramirez Garcia, A, et al. The abundance of Ruminococcus bromii is associated with faecal butyrate levels and atopic dermatitis in infancy. Allergy. 2022; 77: 3629- 3640. doi: 10.1111/all.15440

נושאים קשורים:  מחקרים,  אטופיק דרמטיטיס,  מיקרוביוטה,  חיידקי מעי,  בוטירט
תגובות