• יו"ר: ד"ר אורי סגול
  • מזכירה: ד"ר פביאנה בנימינוב
  • חברי ועד: ד"ר אמאני בשארה, ד"ר גיל בן יעקב, ד"ר דוד ירדני, ד"ר דורון בולטין, פרופ' מחמוד מחמיד
מחקרים

האם הרכב המיקרוביוטה יכול לנבא תחלואה בסוכרת סוג 2?

ישנם ארבעה זני חיידקים הנמצאים במערכת העיכול של מבוגרים בפינלנד אשר הימצאותם מנבאת תחלואה בסוכרת, כעבור שנים

04.05.2022, 13:52

מטרת המחקר הייתה לבחון האם יש קשר ארוך טווח בין הרכב המיקרוביוטה של מערכת העיכול לבין היארעות סוכרת סוג 2. עבור מחקר זה החוקרים אספו דגימות צואה מ-5,572 תושבים מפינלנד (גיל ממוצע של 48.7 שנים, 54.1% מהן נשים) בשנת 2002 אשר היו במעקב לצורך זיהוי תחלואה בסוכרת סוג 2 עד תאריך היעד של 31 לדצמבר 2017. הדגימות רוצפו גנטית בעזרת shotgun metagenomics.

החוקרים בחנו את הקשר בין הרכב המיקרוביוטה של מערכת העיכול לבין היארעות סוכרת, בעזרת מודלים רב-משתניים מתוקננים של רגרסיית COX. החוקרים קודם בחנו את אוכלוסיית מזרח פינלנד על מנת למצוא ממצאים ראשוניים, ואימות התוצאות בוצע על בסיס דגימות צואה מאוכלוסיית מערב פינלנד.

במהלך תקופת מעקב חציונית של 15.8 שנים, 432 נבדקים אובחנו עם סוכרת. תוצאות המחקר הדגימו כי ישנם ארבעה מינים ושני אשכולות הקשורים באופן עקבי להיארעות סוכרת במודל האימות. ארבעה מיני חיידקים אלו כללו Clostridium Citroniae (יחס סיכונים של 1.21, רווח בר-סמך של 95%, 1.04-1.42), C. Bolteae (יחס סיכונים של 1.2, רווח בר-סמך של 95%, 1.04-1.39), Tyzzerella nexilis (יחס סיכונים של 1.17, רווח בר-סמך של 95%, 1.01-1.36), ו-Ruminoccocus Gnavus (יחס סיכונים של 1.17, רווח בר-סמך של 95%, 1.01-1.36). האשכולות שנמצאו קשורים היו אשכול 1 (יחס סיכונים של 1.18, רווח בר-סמך של 1.02-1.38) ואשכול 5 (יחס סיכונים של 1.18, רווח בר-סמך של 95%, 1.02-1.36) אשר הכילו לרוב את אותם המינים.

מסקנת החוקרים הייתה כי ישנם מאפיינים טוקסונומיים רבים ברמת המין אשר מנבאים היארעות של סוכרת סוג 2 לאורך זמן. ממצאים אלו מבוססים בין היתר על ממצאים קודמים ממחקרי חתך, ותומכים בקשר בין הרגלי תזונה, תחלואה מטבולית וסוכרת סוג 2 המווסתים על ידי המיקרוביום של מערכת העיכול. ניתן להשתמש במידע על המיקרוביוטה של מערכת העיכול על מנת לשפר חיזוי של תחלואה ולגלות מוקדי טיפול חדשים עבור סוכרת.

מקור:

Matti O. Ruuskanen, et al. (2022) “Gut Microbiome Composition Is Predictive of Incident Type 2 Diabetes in a Population Cohort of 5,572 Finnish Adults.” Diabetes Care, April 2022. Vol. 45, Issue 4, p. 811–818. doi.org/10.2337/dc21-2358

נושאים קשורים:  מחקרים,  מיקרוביוטה,  מערכת העיכול,  סוכרת סוג 2,  הרגלי תזונה
תגובות