• יו"ר: ד"ר אורי סגול
  • מזכירה: ד"ר פביאנה בנימינוב
  • חברי ועד: ד"ר אמאני בשארה, ד"ר גיל בן יעקב, ד"ר דוד ירדני, ד"ר דורון בולטין, פרופ' מחמוד מחמיד
מחקרים

השתלת מיקרוביוטה צואתית לטיפול בקוליטיס כיבית בילדים

במחקר זה נמצא כי לאחר הטיפול המטופלים דיווחו על סבילות להשתלת מיקרוביוטה צואתית ורצון להמשיך ולקבל את הטיפול אם תהיה אפשרות לכך

02.01.2022, 14:44

השתלת מיקרוביוטה צואתית (FMT) צוברת פופולריות בעקבות תפקידה בטיפול בקוליטיס כיבית (UC). קבלת הטיפול הזה, בייחוד אצל ילדים והוריהם, מהווה מרכיב חשוב בהערכת האפשרות היישומית של הטיפול אצל ילדים עם מחלות מעי דלקתיות. נכון להיום, לא בוצעו מחקרים אשר העריכו את מידת הקבלה של FMT בקרב מטופלים פדיאטרים אשר עברו טיפול FMT. במחקר זה, החוקרים בחנו את התפיסה והחוויה של FMT  בקרב אוכלוסיית חולי ה-UC הפדיאטריים אשר השתתפו בפיילוט של מחקר מבוסס הקצאה אקראית.

במחקר נכללו ילדים אשר טופלו עם מתן דו-שבועי של FMT במשך שישה שבועות וכן הוריהם. המשתתפים עברו ראיונות אישיים אותם הובילו החוקרים. הראיונות הוקלטו, תומללו ונותחו באמצעות שיטות מתוקפות של מחקר איכותני.

במחקר השתתפו שמונה מטופלים והוריהם. מרבית המשתתפים התייחסו ל-FMT כ״טיפול טבעי״ ודיווחו על היעדר תגובה לטיפול תרופתי שגרתי לצד פחד מתופעות לוואי של תרופות קונבנציונליות כגורמים מעוררי מוטיבציה לעבור טיפול FMT. המשתתפים תיארו דאגות טרם הטיפול אשר נגעו לאי נוחות פיזית בעת מתן ה-FMT. לאחר הטיפול מרבית המשתתפים דיווחו על הרגשה ״נורמלית לחלוטין.״ כמו כן, המטופלים והוריהם הביעו באופן אחיד עניין בביצוע FMT שוב בעתיד אם תהיה אפשרות לכך.

החוקרים סיכמו כי במחקר חלוצי זה נאסף מידע חיוני לפיתוח ועידוד של קיום מחקרים עתידיים נוספים ב-FMT אשר יכללו ילדים. החוקרים כתבו כי דאגות טרם הטיפול היו שכיחות. יחד עם זאת, לאחר הטיפול המטופלים דיווחו על סבילות ל-FMT ורצון להמשיך ולקבל את הטיפול אם תהיה אפשרות לכך.

מקור: 

Popov, Jelena  et. al (2021) JPGN DOI: 10.1097/MPG.0000000000002995

נושאים קשורים:  מחקרים,  השתלת צואה,  מיקרוביוטה,  קוליטיס כיבית
תגובות