• יו"ר: פרופ' חיים שירין
  • מזכיר: ד"ר ליאור כ"ץ
  • גזבר: פרופ' ריפעת ספדי
  • חברי איגוד: ד"ר טובה רייניס, ד"ר מיכל אופנהיים, ד"ר נעים אבו-פרחה וד"ר לב ליכטנשטיין
מחקרים

הדיוק של מדידת מידת הנוקשות של הכבד והטחול בבדיקת אלסטוגרפיה

חוקרים סבורים כי מדידה של מידת הנוקשות של הטחול והכבד יכולה לשמש ככלי לא פולשני משלים, באיתור של יתר לחץ דם שערי בדרגה גבוהה

מטרת החוקרים בסקירה השיטתית ומטא-אנליזה זו, הייתה להעריך את הדיוק האבחנתי של מדידת מידת הנוקשות של הכבד והטחול על ידי MREי(magnetic resonance elastography), באיתור יתר לחץ דם שערי בדרגה גבוהה.

החוקרים ערכו סקירה שיטתית של מאגרי המידע MEDLINE, EMBASE, Scopus, ספריית Cochrane ו-Grey Literature עד ה-15 באוגוסט 2019. הם כללו באנליזה מאמרים מקוריים עם יותר מ-10 מטופלים,  שהעריכו את נוקשות הכבד ו/או הטחול באמצעות בדיקת MRE, תוך שימוש בתקן ייחוס ליתר לחץ דם שערי חמור שמוגדר כמיימת שאינה מגיבה לטיפול, נוכחות של דליות בוושט, אנצפלופתיה ו/או מוות. לאחר מכן, שני סוקרים בלתי תלויים אספו נתונים על המטופלים, יחד עם נתונים קליניים והתדמיתיים והביצועים האבחנתיים. הם ביצעו מטא-אנליזה בעזרת מודל רגרסיה דו-משתני של השפעות מעורבות.

החוקרים הכלילו בסקירה 12 מחקרים שהעריכו את נוקשות הכבד ו-8 שהעריכו את נוקשות הטחול. הם מצאו כי הרגישות, הספציפיות וערכי ה-AUCי(area under the curve) הכוללים והמשוקללים לנוקשות הכבד ב-MRE היו 83% (רווח בר-סמך 95%: 72%-90%), 80% (רווח בר-סמך 95%: 70%-88%) ו-88% (רווח בר-סמך 95%: 85%-91%), בהתאמה. כמו כן, נמצא כי הרגישות, הספציפיות וערכי ה-AUC הכוללים והמשוקללים לקשיחות הטחול ב-MRE היו 79% (רווח בר-סמך 95%: 61%-90%), 90% (רווח בר-סמך 95%: 80%-95%) ו-92% (רווח בר-סמך 95%: 89%-94%), בהתאמה. לבסוף, כאשר העריכו את הנוכחות של דליות בוושט, נמצא כי ערכי הרגישות והספציפיות של נוקשות הכבד והטחול היו דומים - 80% (רווח בר-סמך 95%: 66-89%) ו-76% (רווח בר-סמך 95%: 62-86%) לנוקשות הכבד ו-75% (רווח בר-סמך 95%: 52–90%) ו-89% (רווח בר-סמך 95%: 70-96%) לנוקשות הטחול.

החוקרים הגיעו למסקנה כי מדידה של נוקשות הכבד והטחול ב-MRE יכולה לשמש ככלי משלים להערכה לא פולשנית, לאיתור יתר לחץ דם שערי בדרגה גבוהה. הם סבורים כי מדידה של נוקשות הטחול עשויה להיות ספציפית ומדויקת יותר ממדידה של נוקשות הכבד.

מקור: 

Ranjit, S. et al. European Journal of Gastroenterology & Hepatology, 2021; 32(2); 237-245. doi: 10.1097/MEG.0000000000001724

נושאים קשורים:  מחקרים,  טחול,  מדד נוקשות טחול,  לחץ דם שערי
תגובות