• יו"ר: פרופ' חיים שירין
  • מזכיר: ד"ר ליאור כ"ץ
  • גזבר: פרופ' ריפעת ספדי
  • חברי איגוד: ד"ר טובה רייניס, ד"ר מיכל אופנהיים, ד"ר נעים אבו-פרחה וד"ר לב ליכטנשטיין
וידאו

MSI-H זה נוגע למטופלי סרטן גרורתי ב-24 התוויות שונות

תוצאת MSI-H / dMMR במטופלי סרטן גרורתי פותחת עבורם הזדמנות לקו טיפולי ב-®KEYTRUDA* ואפשרות להאריך את חייהם°

25.03.2021, 17:27

MSI-H זה נוגע למטופלי סרטן גרורתי ב-24 התוויות שונות

למידע נוסף ולהדפסת טבלת הזכאות לחץ כאן

*הזכאות הינה בהתאם להגדרות סל הבריאות לפי חוזר מנכ"ל משרד הבריאות 3/2018 ו-1/2019

° מחקרים הראו כי טיפול בקיטרודה בחולים גרורתיים המבטאים MSI-H/ dMMR עשוי להוביל להארכת חיים:

1) Le DT et al, J Clin Oncol. 2019;1-14. 2) Marabelle et al, J Clin Oncol. 2020 ;38(1):1-10

התכנים בעמוד זה הינם בחסות חברת MSD

נושאים קשורים:  וידאו,  MSI