• יו"ר: פרופ' חיים שירין
  • מזכיר: ד"ר ליאור כ"ץ
  • גזבר: פרופ' ריפעת ספדי
  • חברי איגוד: ד"ר טובה רייניס, ד"ר מיכל אופנהיים, ד"ר נעים אבו-פרחה וד"ר לב ליכטנשטיין
וידאו

למעלה מ-2,000 מטופלי סרטן גרורתי בשנה זכאיים לבדיקת MSI/ MMR במימון סל הבריאות¹ ועשויים להתאים לטיפול ב-®KEYTRUDA*

17.02.2021, 11:55

למידע נוסף בנושא MSI-H לחץ כאן

¹ לפי המלצת הועדה הציבורית להרחבת סל שירותי הבריאות – עדכון 2018

* הזכאות הינה בהתאם להגדרות סל הבריאות לפי חוזר מנכ"ל משרד הבריאות 3/2018 ו-1/2019

התכנים בעמוד זה הינם בחסות חברת MSD

נושאים קשורים:  וידאו,  MSI