• יו"ר: פרופ' חיים שירין
  • מזכיר: ד"ר ליאור כ"ץ
  • גזבר: פרופ' ריפעת ספדי
  • חברי איגוד: ד"ר טובה רייניס, ד"ר מיכל אופנהיים, ד"ר נעים אבו-פרחה וד"ר לב ליכטנשטיין
מצגות וכנסים

מפגש מכוני גסטרו יוני 2020

הפגישה התקיימה ב-Zoom ב-9 ביוני 2020

נושאים קשורים:  מצגות וכנסים
תגובות