• יו"ר: פרופ' חיים שירין
  • מזכיר: ד"ר ליאור כ"ץ
  • גזבר: פרופ' ריפעת ספדי
  • חברי איגוד: ד"ר טובה רייניס, ד"ר מיכל אופנהיים, ד"ר נעים אבו-פרחה וד"ר לב ליכטנשטיין
מחקרים

גישה פרקטית לאופטימיזציה של מועד הטיפול בנוגדי TNF לטיפול במחלת הקרוהן

במחקר זה החוקרים מראים כי יש יתרון בהתחלת טיפול נוגד TNF לפני הגעה ל3 התלקחויות. לממצא זה עשויה להיות השפעה ישירה על פרוטוקול הטיפול במטופלים אלה, יחד עם זאת דרוש מחקר נוסף על מנת לאשש זאת

16.06.2020, 16:50
מחלת קרוהן (צילום: אילוסטרציה)

קיימת חוסר הסכמה לגבי המועד הטוב ביותר של התחלת טיפול נוגד TNF בחולי מחלת הקרוהן על מנת להפחית את שיעור האשפוזים והניתוחים במטופלים אלה. מטרת החוקרים במחקר זה הייתה לבדוק נתונים אמיתיים אודות התוצאים של טיפול בנוגדי TNF ולהעריך את הזמן המיטבי להתחלת טיפול זה בחולי מחלת הקרוהן בקוריאה.

הנתונים הופקו ממאגר הנתונים של הביטוח הרפואי הקוריאני. במחקר נכללו מטופלים שאובחנו עם מחלת קרוהן בין השנים 2009 לבין 2016, עם מרשם אחד לפחות של נוגדי TNF ומשך זמן מעקב של מעל 6 חודשים. המטופלים הללו סווגו לפי מספר ההתלקחויות שהיו להם לפני התחלת הטיפול בנוגדי TNF: קבוצה A (התלקחות אחת או פחות), קבוצה Bי(2 התלקחויות), קבוצה Cי(3 התלקחויות) וקבוצה Dי(4 התלקחויות או יותר). גרפי שרידה שתיעדו את הזמן עד אשפוז דחוף ואת הזמן עד הניתוח הושוו בין הקבוצות.

מבין 2,173 המטופלים שנכללו בניתוח הנתונים הפרוגנוזה הטובה ביותר והגרועה ביותר תועדו בקבוצות A ו-D בהתאמה. היארעות האשפוזים הדחופים והניתוחים פחתה באופן מובהק ככל שהטיפול בנוגדי ה-TNF גבר. שיעור האשפוזים הדחופים תוך 5 שנים היה נמוך באופן מובהק בקבוצה A ביחס לקבוצה C ו-Dי(p=0.004 ו-p=0.02 ,בהתאמה), אך דומה בין קבוצה A לקבוצה B. שיעור הניתוחים תוך 5 שנים היה נמוך יותר בקבוצה A לעומת קבוצה Cי(p=0.024), אך דומה בין קבוצות A,יB ו-D.

לסיכום, במטופלים ממוצא אסייתי עם מחלת הקרוהן, טיפול נוגד TNF מפחית את הסיכון לאשפוזים דחופים ואת הסיכון לניתוחים. טיפול זה צריך להישקל לפני הגעה לשלב שבו היו כבר 3 התלקחויות של המחלה, ללא תלות במשך המחלה.

מקור: 

Kwak MS., et al. (2020) Medicine (Baltimore), 99(10): e18925

נושאים קשורים:  מחקרים,  מחלת קרוהן,  טיפול נוגד TNF,  סיכון,  ניתוח,  אשפוז דחוף
תגובות