• יו"ר: ד"ר אורי סגול
  • מזכירה: ד"ר פביאנה בנימינוב
  • חברי ועד: ד"ר אמאני בשארה, ד"ר גיל בן יעקב, ד"ר דוד ירדני, ד"ר דורון בולטין, פרופ' מחמוד מחמיד
קוליטיס כיבית

סרטן המעי הגס במטופלים עם קוליטיס כיבית

במחקר זה החוקרים מראים כי חולים עם קוליטיס כיבית נמצאים בסיכון מוגבר לחלות בסרטן המעי הגס וגם בסיכון מוגבר לתמותה ממנו למרות השלבים המוקדמים יחסית בהם מאובחנת המחלה

31.05.2020, 11:19
קוליטיס כיבית. אילוסטרציה

קוליטיס כיבית מהווה גורם סיכון לסרטן המעי הגס (CRC). יחד עם זאת, המחקרים הקיימים משקפים טיפולים ושיטות מעקב ישנות יותר. מרבית המחקרים הקיימים מעריכים את הסיכון להיארעות סרטן המעי הגס ללא התחשבות בהטיית המעקב והטיית הזמן עד גילוי המחלה (lead-time bias). ניתן להתחשב בגורמים אלה על ידי הערכת ההיארעות לפי שלבי המחלה, או על ידי הערכת התמותה המתוקננת לשלב המחלה. מטרת החוקרים הייתה להשוות את גורמי הסיכון לתמותה מסרטן המעי הגס לכל מדינה ובאופן כולל, כמו כן להעריך את גורמי הסיכון לסרטן המעי הגס מבין מטופלים עם קוליטיס כיבית.

מדובר במחקר עוקבה מבוסס אוכלוסייה שכלל 96,447 מטופלים עם קוליטיס כיבית בדנמרק (n=32,919) ושוויץ (n=63,528). המטופלים היו במעקב להיארעות סרטן המעי הגס ותמותה כתוצאה מכך בין 1 לינואר 1969 לבין 31 לדצמבר 2017. החולים הושוו למשתתפים ביקורת שהותאמו להם מהאוכלוסייה הכללית (n=949,207). מטופלים עם קוליטיס כיבית נבחרו ממאגרי הנתונים הלאומיים ונכללו בניתוח הנתונים אם היה להם 2 רישומים או יותר עם ICD רלוונטי ברשומה הרפואית או רישום אחד יחד עם תיעוד של ביופסיה של המעי הגס עם קוד מורפולוגי המכוון למחלת מעי דלקתית. עבור על מטופל עם קוליטיס כיבית החוקרים בחרו מטופל ביקורת מהאוכלוסייה הכוללת בדנמרק ובשוויץ שהותאם לפי גיל, שנת לידה, מין ומקום מגורים. החוקרים השתמשו ברגרסיית קוקס על מנת לחשב יחס סיכונים (HR) להיארעות של סרטן המעי הגס ולתמותה מסרטן המעי הגס בהתחשב בשלב המחלה של המטופל.

במהלך תקופת המעקב, 1,336 חולים עם קוליטיס כיבית אובחנו עם סרטן המעי הגס (1.29 ל-1,000 שנות אדם) ו-9,544 מטופלי ביקורת (0.82 ל-1,000 שנות אדם), HR 1.66, רווח בר סמך 95% 1.57-1.76. בעוקבת המטופלים הסובלים מקוליטיס כיבית, 639 מטופלים מתו כתוצאה מסרטן המעי הגס (0.55 ל-1,000 שנות אדם), לעומת 4,451 מטופלים בקבוצת הביקורת אשר מתו מאותה הסיבה באותו הפרק זמן (0.38 ל-1,000 שנות אדם), HR 1.59, רווח בר סמך 95% 1.46-1.72.

שלבי הסרטן במטופלים עם קוליטיס כיבית היו פחות מתקדמים (p<0.0001) בהשוואה לבקרות המותאמות, אך בתקנון לשלבי המחלה שהיו פחות מתקדמים במטופלי הקוליטיס הכיבית, הם היו בסיכון מוגבר לתמותה מסרטן המעי הגס (HR 1.54, רווח בר סמך 1.33-1.78). החוקרים מצאו כי הסיכון המוגבר פחת עם שנות המעקב: ב-5 שנות המעקב האחרונות (2013-2017 בשוויץ בלבד) ה-HR להיארעות סרטן המעי הגס במטופלים עם קוליטיס כיבית היה 1.38 (רווח בר סמך 95% 1.2-1.6) וה-HR לתמותה כתוצאה מסרטן המעי הגס היה 1.25 (רווח בר סמך 95% 1.03-1.51).

לסיכום, מטופלים עם קוליטיס כיבית היו בסיכון מוגבר לפתח סרטן מעי גס בהשוואה לחולים ללא המחלה. מטופלים עם קוליטיס כיבית מאובחנים בדרך כלל בשלבים מוקדמים יותר של מחלת הסרטן, אך נמצאים בסיכון מוגבר לתמותה בהתחשב בשלבי המחלה. הסיכונים המוגברים שנמצאו במחקר היו בירידה עם השנים. עדיין יש מקום לשיפור הנחיות המעקב הבינלאומיות של חולים אלה.

מקור: 

Olen O., et al. (2020) Lancet 395(10218): 123-131

נושאים קשורים:  קוליטיס כיבית,  סרטן המעי הגס,  תמותה,  מעקב,  מחקרים
תגובות