• יו"ר: ד"ר אורי סגול
  • מזכירה: ד"ר פביאנה בנימינוב
  • חברי ועד: ד"ר אמאני בשארה, ד"ר גיל בן יעקב, ד"ר דוד ירדני, ד"ר דורון בולטין, פרופ' מחמוד מחמיד
סרטן המעי הגס והחלחולת

מהי השפעתם של אספירין ונוגדי קרישה מסוגים שונים על תבחין דם סמוי בצואה?

מקחר חתך זה שבוצע בנורבגיה, בחן את השפעתם של אספירין ותרופות נוגדות קרישה מסוגים שונים על האבחנתיות של בדיקת הסקר לדם סמוי בצואה, בגילוי סרטן המעי הגס והחלחולת או אדנומות מתקדמות

29.08.2019, 16:50

תבחין הצואה האימונו-כימי (FIT, הידוע גם בתור בדיקת דם סמוי בצואה) הוא הכלי הנפוץ ביותר כבדיקת סקר לסרטן המעי הגס והחלחולת ברחבי העולם. לא ברור כיצד שימוש באספירין ונוגדי קרישה פומיים בקרב אוכלוסיית הסקר משפיע על התפקוד האבחנתי של FIT.

מחקר חתך זה התבסס על ניסוי קליני מתמשך בנושא בדיקות סקר לסרטן המעי הגס והחלחולת בנורבגיה. במחקר נכללו מטופלים בגילאי 50-74 עם תוצאה חיובי בתבחין FIT (יותר מ-15 מיקרוגרם המוגלובין לגרם צואה) שלאחריו בוצעה שקיפת מעי גס (קולונוסקופיה). קבוצת מקבלי טיפול נוגד קרישה הוגדרה כמטופלים הנוטלים אספירין רגיל, וארפרין (Warfarin), או נוגדי קרישה פומיים בעלי פעולה ישירה. קבוצת המטופלים ללא טיפול נוגד קרישה הותאמה לפי גיל, מגדר, מרכז הסקירה ומחזור הסקירה. התוצאים הראשיים היו הערך המנבא החיובי לסרטן המעי הגס והחלחולת, ולקיומה של אדנומה מתקדמת.

מתוך 4,908 מטופלים שעמדו בהגדרות ההכללה, 1008 מטופלים השתמשו באספירין, 147 השתמשו בוארפרין, 212 השתמשו בנוגדי קרישה פומיים בעלי פעולה ישירה, ו-3,541 היו ללא טיפול נוגד קרישה. סרטן המעי הגס והחלחולת אובחן בקרב 234 מטופלים, ואדנומה מתקדמת אותרה אצל 1,305 מטופלים. הערך המנבא החיובי לסרטן המעי הגס והחלחולת היה 3.8% עבור נוטלי אספירין לעומת 6.4% עבור אוכלוסייה מותאמת ללא טיפול (P=0.006). הערך המנבא החיובי לאדנומה מתקדמת עבור נוטלי אספירין היה 27.2% לעומת 32.6% עבור אוכלוסייה מותאמת ללא טיפול (P=0.011). לגבי נוגדי קרישה פומיים בעלי פעולה ישירה, הערך המנבא החיובי לסרטן המעי הגס והחלחולת היה 0.9% עבור נוטלי טיפול לעומת 6.8% בקרב אוכלוסייה מותאמת ללא טיפול (P=0.001). הערך המנבא החיובי לאדנומה מתקדמת עבור נוטלי נוגדי קרישה פומיים בעלי פעולה ישירה היה 20.5% לעומת 32.4% באוכלוסייה מותאמת ללא טיפול (P=0.002). לא נמצא הבדל מובהק בערך המנבא החיובי לסרטן המעי הגס והחלחולת או לאדנומה מתקדמת, עבור נוטלי וארפרין בהשוואה לאוכלוסייה מותאמת ללא טיפול.

החוקרים הסיקו שממחקר עוקבה זה שנערך בנורבגיה, ניתן ללמוד שקיים קשר בין שימוש רגיל באספירין, ובעיקר בנוגדי קרישה פומיים בעלי פעולה ישירה, לבין ערך מנבא חיובי נמוך יותר של תבחין FIT לגילוי סרטן המעי הגס והחלחולת ואדנומות מתקדמות.

מקור: 

Randel, KR. et al. (2019). Gastroenterology. 156(6):1642-1649.e1.

נושאים קשורים:  סרטן המעי הגס והחלחולת,  תבחין צואה חיסוני-כימי,  אספירין,  וורפרין,  נוגדי קרישה פומיים,  מחקרים
תגובות