• יו"ר: ד"ר אורי סגול
  • מזכירה: ד"ר פביאנה בנימינוב
  • חברי ועד: ד"ר אמאני בשארה, ד"ר גיל בן יעקב, ד"ר דוד ירדני, ד"ר דורון בולטין, פרופ' מחמוד מחמיד
אספירין

האם אספירין משנה את הרגישות של תבחין צואה לסרטן המעי הגס והחלחולת?

מחקר מבוקר ואקראי זה דגם אלפי מבוגרים שהיו לקראת שקיפת מעי גס, ובדק האם מתן חד פעמי של אספירין פומי (לעומת אינבו) טרם תבחין צואה חיסוני-כימי שינה את הרגישות של התבחין, בהתאם לתוצאות שנמצאו בפועל בבדיקת המעי

10.07.2019, 14:40

תבחיני צואה המבוססים על תגובה חיסונית-כימית הינם נפוצים כבדיקת סקר לסרטן המעי הגס והחלחולת. מחקרים תצפיתיים הראו שהרגישות של תבחינים אלה באיתור גידולים יכולה להיות מוגברת על-ידי חומצה אצטילסליצילית (אספירין), במיוחד בקרב גברים.

מטרתו של מחקר זה הייתה להעריך את האפשרות של הגברת רגישות תבחיני הצואה החיסוניים-כימיים על ידי מתן טיפול חד פעמי של אספירין פומי במינון 300 מיליגרם, יומיים טרם דגימת הצואה.

מחקר זה היה אקראי, מבוקר אינבו, ועם סמיות כפולה. המחקר נערך ב-14 יחידות גסטרואנטרולוגיה קליניות וב-4 בתי חולים ברחבי גרמניה. נכללו בו 2,422 גברים ונשים בגילאי 40-80 שיועדו לעבור שקיפת המעי הגס, ולא טופלו לאחרונה עם אספירין או תרופות אחרות בעלות תכונות נוגדות קרישה. הגיוס בוצע בין יוני 2013 ועד נובמבר 2016, והמעקב האחרון נערך ב-27 לינואר 2017.

ההתערבות המחקרית הייתה מתן טבליה בודדת שהכילה 300 מיליגרם אספירין (1,208 מטופלים) או אינבו (1,214 מטופלים) יומיים טרם דגימת צואה לטובת תבחין חיסוני-כימי.

התוצא הראשי היה הרגישות של תבחין צואה חיסוני-כימי כמותני לפי 2 ערכי סף שהוגדרו מראש (10.2 ו-17 מיקרוגרם המוגלובין/גרם צואה), המיועד לגילוי גידולים בשלבים מתקדמים (סרטן המעי הגס והחלחולת או אדנומה מתקדמת).

מתוך 2,422 המטופלים שהוקצו אקראית (גיל ממוצע 59.6 [סטיית תקן 7.9], 1,219 [50%] היו גברים), 2,134 נכללו בניתוח הנתונים (78% לשקיפת מעי גס לסקירה ראשונית, 22% לשקיפת מעי גס אבחנתית). גידולים בשלבים מתקדמים אותרו אצל 224 משתתפים (10.5%), מתוכם 8 משתתפים (0.4%) אובחנו בסרטן המעי הגס והחלחולת, ואצל 216 משתתפים (10.1%) נמצאה אדנומה מתקדמת. עבור ערך הסף של 10.2 מיקרוגרם המוגלובין/גרם צואה הרגישות הייתה 40.2% בקרב קבוצת נוטלי האספירין, ו-30.4% בקרב נוטלי האינבו (הבדל 9.8%, רווח בר-סמך 95%, 3.1%- עד 22.2%, P=0.14). עבור ערך הסף של 17 מיקרוגרם המוגלובין/גרם צואה הרגישות הייתה 28.6% בקבוצת נוטלי האספירין, ו-22.5% בקרב נוטלי האינבו (הבדל 6.0%, רווח בר-סמך 95%, 5.7%- עד 17.5%, P=0.32).

החוקרים הסיקו שבקרב מבוגרים בגילאי 40-80 שלא טופלו עם אספירין או נוגדי קרישה אחרים, מתן מנה בודדת של אספירין פומי טרם ביצוע תבחין צואה חיסוני-כימי לא הגבירה את רגישות התבחין באופן מובהק ביחס לאינבו. רגישות התבחין הכמותי המדובר נבדקה מבחינת גילוי גידולים מתקדמים במעי הגס ובחלחולת, לפי שני ערכי סף שהוגדרו מראש.

מקור: 

Brenner, H. et al. (2019). JAMA. 321(17):1686-1692

נושאים קשורים:  אספירין,  תבחין צואה חיסוני-כימי,  אדנומה,  סרטן המעי הגס והחלחולת,  שקיפת מעי גס,  בדיקת סקר,  מחקרים
תגובות
13.07.2019, 14:38

ממילא הבדיקה הזאת לא אמינה, בלשון המעטה, והיא לא יותר מכיסוי תחת לקופות החולים.
צריכים להפסיק את הבדיקה המיותרת הזאת, ולשלוח את כולם מעל גיל 40 -50 לקולונוסקופיה (שגם היא לא 100% ולכן רצוי לחזור עליה לפחות כל 5 שנים).