• יו"ר: ד"ר אורי סגול
  • מזכירה: ד"ר פביאנה בנימינוב
  • חברי ועד: ד"ר אמאני בשארה, ד"ר גיל בן יעקב, ד"ר דוד ירדני, ד"ר דורון בולטין, פרופ' מחמוד מחמיד
סרטן המעי הגס והחלחולת

היארעות מוגברת של סרטן המעי הגס במבוגרים צעירים במדינות מפותחות

מחקר עוקבה מבוסס אוכלוסיה זה בחן את השינויים בהיארעות של סרטן המעי הגס והחלחולת בשבע מדינות עם הכנסה גבוהה לנפש, וניתח אותם לפי פרקי זמן, קבוצות גיל והמדינות שנבחנו

סרטן המעי הגס (אילוסטרציה)
סרטן המעי הגס (אילוסטרציה)

ההיארעות הכוללת של סרטן המעי הגס והחלחולת נמצאת בירידה במדינות רבות המאופיינות בהכנסה גבוהה לנפש. עם זאת, ניתוחי נתונים מארצות הברית וממדינות נוספות עם הכנסה גבוהה לנפש כמו אוסטרליה, קנדה ונורבגיה הראו שיעורי היארעות מוגברים בקרב מבוגרים מתחת לגיל 50. מטרתו של מחקר זה הייתה לבחון את השינויים האורכיים והדוריים בהיארעות של סרטן המעי הגס והחלחולת ב-7 מדינות עם הכנסה גבוהה לנפש.

המחקר התבסס על מידע בנוגע להיארעות סרטן המעי הגס והחלחולת שהושג מ-21 מאגרי מידע ורשומות בתחום הסרטן מהמדינות אוסטרליה, קנדה, דנמרק, נורבגיה, ניו זילנד, אירלנד והממלכה המאוחדת, החל מהמועד המוקדם ביותר שהיה זמין ועד 2014. מחקר עוקבה זה תוכנן לפי תקופות זמן וגילאים בכדי לזהות מגמות היארעות לפי קבוצות גיל, תקופות זמן ומקום לידה. המקרים רובדו לפי תת-המיקום של הגידול, בהתאם להגדרות שבמהדורה העשירית של המערכת הבינלאומית לסיווג מחלות (ICD-10). שיעורי היארעות מותאמים לפי גיל חושבו על בסיס אוכלוסיית העולם הסטנדרטית.

ירידה כוללת או התייצבות של היארעות סרטן המעי הגס והחלחולת תועדה בכל המדינות הנחקרות. עם זאת, בפרק הזמן של 10 השנים המאוחרות ביותר לגביהן המידע היה זמין, נצפו עליות מובהקות בשיעורי ההיארעות של סרטן המעי הגס בקרב אנשים מתחת לגיל 50 בדנמרק (עלייה של 3.1%), ניו זילנד (עלייה של 2.9%), אוסטרליה (עלייה של 2.9%), והממלכה המאוחדת (עלייה של 1.8%). כמוכן, עליות מובהקות בהיארעות של סרטן החלחולת תועדו באותה קבוצת גיל בקנדה (עלייה של 3.4%), אוסטרליה (עלייה של 2.6%), והממלכה המאוחדת (עלייה של 1.4%). בו זמנית, בקרב אנשים בני 50-74, ההיארעות של סרטן המעי הגס ירדה באופן מובהק באוסטרליה (ירידה של 1.6%), קנדה (ירידה של 1.9%), וניו זילנד (ירידה של 3.4%). גם ההיארעות של סרטן החלחולת ירדה באופן מובהק באותה קבוצת גיל באוסטרליה (ירידה של 2.4%), קנדה (1.2%), והממלכה המאוחדת (ירידה של 1.2%). העליות בשיעורי ההיארעות של סרטן המעי הגס והחלחולת בקרב אנשים מתחת לגיל 50, נבעו בעיקר מעלייה במספר הגידולים במעי הגס הרחיקני (שמאלי). בכל המדינות, החוקרים תיעדו השפעות עוקבה שאינן קוויות, שהיו מודגשות יותר עבור סרטן החלחולת ביחס לסרטן המעי הגס.

החוקרים סיכמו באומרם שתועדה עלייה משמעותית בהיארעות של סרטן המעי הגס והחלחולת בקרב אנשים צעירים מגיל 50, בחלק מהמדינות שנבדקו במחקר זה. קיים צורך במחקרים עתידיים בכדי לבסס את הסיבות העומדות בבסיס העלייה בהיארעות המדוברת, לטובת פיתוח גישות אפשריות של מניעה ואיתור מוקדם של המחלה.

מקור: 

Araghi, M. et al. (2019). The Lancet Gastroenterology and Hepatology. doi: 10.1016/S2468-1253(19)30147-5.

נושאים קשורים:  סרטן המעי הגס והחלחולת,  מחקר מבוסס אוכלוסייה,  מחקרים
תגובות