• יו"ר: פרופ' חיים שירין
  • מזכיר: ד"ר ליאור כ"ץ
  • גזבר: פרופ' ריפעת ספדי
  • חברי איגוד: ד"ר טובה רייניס, ד"ר מיכל אופנהיים, ד"ר נעים אבו-פרחה וד"ר לב ליכטנשטיין
מחקרים

האם תוספי ברזל משפיעים על היעילות של אנטיביוטיקה בקרב פעוטות?

החוקרים הראו כי פעוטות באפריקה שקיבלו תוספי ברזל יחד עם אנטיביוטיקה חוו יותר שלשולים והציגו יעילות מופחתת של הטיפול האנטיביוטי בהשוואה לפעוטות שקיבלו אנטיביוטיקה בלבד

27.03.2019, 11:06
תוספי ברזל (אילוסטרציה)

פעוטות רבים באפריקה אשר מקבלים תוספי ברזל מקבלים גם אנטיביוטיקה. היעילות של אנטיביוטיקה כנגד חיידקי מעיים עשויה להיות מושפעת ע"י ריכוזים גבוהים של ברזל במעי הגס. במחקר הנוכחי, החוקרים בדקו את ההשפעה של אנטיביוטיקה על המיקרוביום במעיים של פעוטות ועל שלשולים כאשר היא ניתנת עם או בלי אבקה המכילה ברזל (MNPs – micronutrient powders).

המחקר בוצע כמחקר בקרה התערבותי שכלל ארבע קבוצות של פעוטות המתגוררים בקהילה (n=28; גילאי 8-10 חודשים). הקבוצות במחקר היו: (A) קבלת אנטיביוטיקה למשך 5 ימים ו-MNPs עם ברזל למשך 40 ימים, (Fe+Ab+) (B) קבלת אנטיביוטיקה ללא תוספת של MNPs עם ברזל, (FeAb+) (C) ללא קבלת אנטיביוטיקה אך עם תוספת של MNPs עם ברזל (Fe+Ab), ו-(D) ללא קבלת אנטיביוטיקה וללא תוספת של MNPs עם ברזל (FeAb).

החוקרים אספו דגימות צואה לפני קבלת המנה הראשונה של האנטיביוטיקה (D0) ולאחר 5, 10, 20 ו-40 ימים (D5-D40) במטרה להעריך את הרכב המיקרוביום במעי באמצעות פרופיל 16S, הערכת חיידקי המעיים באמצעות PCR, מדידות קלפרוטקטין בצואה ו-PH ולבסוף הערכת התחלואה במהלך תקופת המחקר שנמשך 40 ימים.

תוצאות המחקר חשפו כי בקבוצת ה-Fe+Ab+ הייתה ירידה בכמות ה-Bifidobacteriumי(p<0.05), מה שלא נצפה בקבוצת ה-FeAb+. בנוסף, בקבוצת ה-FeAb+ נצפתה ירידה בכמות החיידק הפתוגני Escherichia coliי(p<0.05), מה שלא נצפה בקבוצת ה-Fe+Ab+. בקבוצת ה-FeAb+ הייתה גם ירידה ב-PHי(p<0.05), אך לא בקבוצת ה-Fe+Ab+. השכיחות של שלשולים ממושכים הייתה גבוהה יותר בקבוצת ה-Fe+Ab+י(19.6%) בהשוואה לקבוצת ה-FeAb+י(12.4%) (p=0.04) ובהשוואה לקבוצת ה-Fe+Abי(5.2%) (p=0.00).

הממצאים שעלו מן המחקר זקוקים לאימות נוסף בקבוצת מחקר גדולה יותר. יחד עם זאת, הממצאים מציעים כי בקרב פעוטות באפריקה, תוספי ברזל משנים את התגובה לאנטיביוטיקות רחבות טווח: ייתכן כי ברזל מפחית את היעילות שלהן כלפי חיידקי מעי, בייחוד E.coli, ועשוי להעלות את הסיכון לשלשולים.

מקור: 

Paganini, D. et al. (2019) Gut 68,4.

נושאים קשורים:  מחקרים,  חיידקי מעי,  אנטיביוטיקה,  תוספי ברזל,  שלשול,  E. coli
תגובות