החוקרים ביצעו ריצוף אקזומים מוכוון (83 משתתפים) וסקירה של גן בודד ל-RETי(69 משתתפים). החוקרים ביצעו ריצוף גנטי שמבוסס על מקטע שעבר שכפול ב-PCRי(Amplicon-based sequencing) למספר רקמות. כמו כן, על מנת לתקף את התוצאות, החוקרים ביצעו שכפול וריצוף של TA.

החוקרים הצליחו לזהות 8 מוטציות חדשות (de novo) אצל 152 מטופלים (5.2%), מתוכן שש מוטציות היו מוזאיקות פתוגניות. שניים מתוך המטופלים היו עם מוטציות סומטיות, כאשר המוטציות זוהו בדם, במעי הגס וברוק (תדירות אלל מוטנטי: 35-44%). כמו כן, מוזאיקות בתאי נבט זוהו אצל ארבעה מטופלים, ללא ביטוי קליני, אשר לכל אחד מהם יש ילד חולה במחלת הירשפרונג (תדירות אלל מוטנטי: 1-28%).

החוקרים הסיקו כי ישנה הערכה מופחתת של שיעור המוטציות הסומטיות בגן RET בקרב חולים במחלת הירשפרונג. קיים צורך בבדיקה מולקולרית של הורים לילדים חולים שנראה כי מדובר במוטציה ספורדית, על מנת לקבוע את סיכוני החזרה באותן משפחות.

מקור: 

Jiang, Q. et al. (2018) Genetics in Medicine 20.