הלשכה לאתיקה בהסתדרות הרפואית מפרסמת היום (ג') נייר עמדה לגבי בדיקה גופנית על ידי רופאים באזורים נסתרים ואינטימיים בגוף המטופלים. המסמך הוכן בלשכה לאחר דיון שבו הוצג כתב אמנה בנושא בדיקות גינקולוגיות, על ידי יו"ר האיגוד הישראלי למיילדות וגינקולוגיה, פרופ' רוני מימון מ"אסף הרופא" ושירותי בריאות כללית בראשון לציון וד"ר לנה דאין מהמרכז הרפואי כרמל, חברה באיגוד הגנטיקאים הרפואיים בישראל ובאיגוד הישראלי למיילדות וגינקולוגיה.

בדיון שהתקיים בלשכה לאתיקה מצאו חבריה כי ראוי שהמסמך יורחב ויחול על כל הבדיקות האינטימיות, לרבות בדיקה רקטלית, בדיקות שדיים, בדיקות אשכים ואיברי מין גבריים ובדיקות פולשניות כמו קולונוסקופיה. חלק מחברי הלשכה הביעו את הדעה שכל בדיקה גופנית שבה רופא בודק מטופל ראויה להתייחסות זהה. במסגרת הדיון גם הודגש שנכון שהרופא יימנע ככל האפשר מהסחת דעת ומעיסוקים בעניינים שאינם נוגעים לבדיקה, תוך כדי ביצועה.

בהקדמה לאמנה שהוכנה באיגוד הגינקולוגים, ואליה צורפה רשימה ביבליוגרפית, נכתב: "בדיקה גינקולוגית היא אחד ההליכים הנפוצים ברפואת נשים. מטרתה להעריך את בריאותם של איברי הרבייה, לאבחן חולי או גורמי סיכון שעלולים לגרום לכך. קיימות עדויות כי בדיקה זו עלולה להיות מלווה בחרדה של המטופלת, במבוכה ובתחושה של אובדן שליטה, וכן באי נוחות גופנית ולעתים כאב. תחושות אלו עלולות לגרום לחוויה שלילית ואף טראומטית למטופלת, עד כדי הימנעותה מבדיקות אגניות בעתיד, על כל המשתמע מכך. לפיכך, בדיקות אלו מחייבות גישה רגישה ומכבדת מצד המטפל/ת.

"מחקרים רפואיים הוכיחו כי אחד הגורמים בעלי ההשפעה המכרעת על חוויית האישה בעת בדיקה גינקולוגית הוא טיב התקשורת שבין הבודק/ת למטופלת. תקשורת יעילה כוללת הסבר מקדים לגבי אופי הבדיקה, מתן הסבר על הנעשה תוך כדי הבדיקה, לרבות אזהרה לפני פעולות כואבות והסבר על הממצאים בתום הבדיקה.

"בנוסף, קיימת חשיבות רבה בהקפדה על פרטיות המטופלת, לרבות הפנייתה למקום נסתר להפשטת בגדים. הנחיות ה-Society of Obstetricians and Gynecologists of Canadaי(SOGC) מדגישות שבהיעדר אזור מתאים, על המטפל/ת לעזוב את החדר לפני שהאישה פושטת את בגדיה. כמו כן, מספר איגודים רפואיים ממליצים על כיסוי מתאים בעת הבדיקה וכן יידוע המטופלת על האפשרות למלווה שיימצא לידה במהלך הבדיקה".

חברי הלשכה לאתיקה החליטו לאמץ את ההמלצות בדבר הבדיקה הגופנית האינטימית ולהרחיב אותן לכלל הבדיקות הנדרשות אצל נשים וגברים. ואלה עיקרי ההמלצות שגובשו:

לפני הבדיקה: הרופא יסביר את מהות הבדיקה הצפויה ושלביה; הרופא יידע את המטופלים על זכאותם למלווה מטעמם במהלך הבדיקה (איש צוות או מלווה אחר); הרופא יכבד את זכותו של המטופל לבקש את הפסקת הבדיקה; הרופא ידאג לפרטיות המטופלים בעת ההכנה לבדיקה; הרופא ידאג להימצאות כיסוי מתאים טרם הבדיקה.

במהלך הבדיקה: הרופא ידאג לפרטיות המטופלים במהלך הבדיקה (למשל, באמצעות וילון מסביב למיטת הבדיקה או סגירת הדלת); יש לדאוג לנוחות המטופלים במהלך הבדיקה ולאחריה (למשל אביזרים לניגוב או ניקוי, אם נדרש); על הרופא ליידע את המטופלים לפני ביצוע פעולות רפואיות שעלולות לגרום לכאב; הרופא יימנע מהערות אישיות שעלולות להיתפש כפוגעניות. יש לנהוג ברגישות מוגברת בעניין, כאשר המטופלים חשופים.

בסיום הבדיקה: הרופא יסביר את ממצאי הבדיקה כאשר המטופלים לבושים וישובים; יש להקציב זמן סביר לשאלות.

למסמך המלא, כולל ביבליוגרפיה – ליחצו כאן.