מחקרים

עלות-תועלת של סקירה לסרטן הקיבה לפי גזע ואתניות

בחינת יחס העלות-תועלת של סקירה לסרטן הקיבה בקרב אוכלוסיות שונות בארה"ב

03.10.2018, 16:54
סרטן (אילוסטרציה)
סרטן (אילוסטרציה)

ישנם הבדלים בגזע ואתניות בהימצאות סרטן הקיבה שאינו בקרדיה בתוך ארה"ב. למרות שסקירה לסרטן הקיבה מומלצת באזורים מסוימים בהם ישנה הימצאות גבוהה, היא אינה מבוצעת באופן שגרתי בארה"ב. מטרת המחקר הינה לקבוע האם סקירה לסרטן הקיבה באנשים מגזע ואתניות בסיכון גבוה בארה"ב הינה יעילה.

החוקרים פיתחו מודל Markov על בסיס מקרה של אדם בן 50 לבן לא היספני, שחור לא היספני, היספני או אסייתי. העלות-תועלת של אסטרטגיה ללא סקירה (המצב הנוכחי) עבור סרטן הקיבה שאינו בקרדיה הושוותה לזו של 2 סקירות אנדוסקופיות המתחילות בזמן הסקירה עבור סרטן קולורקטלי: אזופאגוגסטרודאודנוסקופיה עליונה עם ביופסיה והמשך מעקב רק אם נמצאה מטפלזיה אינטסטינלית או פתולוגיה חמורה יותר או אזופאגוגסטרודאודנוסקופיה עם ביופסיה כל שנתיים אפילו בהיעדר פתולוגיה. החוקרים השתמשו בשיעור ההימצאות, הסתברות, עלויות ואיכות החיים בהתאם לשנים (quality-adjusted life years, QALY) מתוך פרסמים ומקורות מידע ציבוריים. מדידת התוצאים דווחה בשיעור תוספת עלות-תועלת, עם סף מוכנות לשלם של 100,000$ פר QALY.

בהשוואה לסקירה דו שנתית וללא סקירה, סקירה עם מעקב מתמשך רק כאשר ישנה אינדיקציה נמצאה כיעילה ביחס לעלות עבור שחורים שאינם היספניים ($80,278/QALY), היספניים ($76,070/QALY) ואסייתיים ($71,451/QALY), אך לא עבור לבנים שאינם היספניים ($122,428/QALY) . המודל היה רגיש להימצאות מטפלזיה אינטסטינלית, שיעורי המעבר ממטפלזיה אינטסטינלית לדיספלזיה ולסרטן מקומי ואזורי, עלות האנדוסקופיה ועלות ההסרה (אנדוסקופית או ניתוחית).

לסיכום, בהתבסס על מודל Markov אנליטי, סקירה לסרטן הקיבה שאינו בקרדיה בקרב אוכלוסיות מגזע ואתניות בסיכון מוגבר עשויה להיות יעילה ביחס לעלות בארה"ב.

מקור: 

Saumoy, M. et al. (2018) Gastroenterology. 155(3)

נושאים קשורים:  מחקרים,  סרטן הקיבה,  סקירה,  אוכלוסיות בסיכון,  הבדלי גזע ואתניות
תגובות