• יו"ר: ד"ר אורי סגול
  • מזכירה: ד"ר פביאנה בנימינוב
  • חברי ועד: ד"ר אמאני בשארה, ד"ר גיל בן יעקב, ד"ר דוד ירדני, ד"ר דורון בולטין, פרופ' מחמוד מחמיד
היפונתרמיה

מודל חדשני להערכת מועמדות להשתלת כבד

מחקר זה נועד בכדי לבחון את השפעת שינוי המודל להקצאת כבד להשתלה על רשימת ההמתנה וכן על התוצאים לאחר ההשתלה

02.09.2018, 12:14
צידנית איברים להשתלה. אילוסטרציה

המודל עבור מדד מחלת כבד סופנית – נתרן (end-stage liver disease-sodium, MELD-Na) הוצג עבור הקצאת כבד להשתלה בינואר 2016. החוקרים העריכו את ההשפעה של הקצאת כבד על פי מודל זה, על רשימת ההמתנה וכן על התוצאים לאחר ההשתלה.

לצורך כך, החוקרים בחנו שתי קבוצות מטופלים מתוך United Network for Organ Sharing registry; קבוצת ה-MELD כללה מטופלים שנרשמו כמועמדים להשתלה החל מיוני 2013 ועד ינואר 2016 (18,850 משתתפים) וקבוצת ה-MELD-Na כללה מטופלים שנרשמו החל מינואר 2016 ועד ספטמבר 2017 (14,512 משתתפים). החוקרים השוו את רשימות ההמתנה וכן את התוצאים לאחר ההשתלה ואת הקשר לריכוז הנתרן בסרום בין הקבוצות.

תמותה תוך 90 יום בזמן ההמתנה ירדה (יחס סיכונים, 0.738; p<0.001) והסבירות להשתלה עלתה משמעותית בקבוצת ה- MELD-Na (יחס סיכונים, 1.27; p<0.001). למרות שהיפונתרמיה קלה, מתונה וחמורה (130-134 מילימול לליטר, 125-129 מילימול לליטר ופחות מ-125 מילימול לליטר) היוו גורם סיכון בלתי תלוי עבור תמותה בזמן ההמתנה בקבוצת ה- MELD(יחס סיכונים, 1.354, 1.762 ו-2.656; p<0.001 עבור כולם), בהשוואה לריכוז התקין (135-145 מילימול לליטר, תוצאים שליליים אלו הופחתו בקבוצת ה-MELD-Na (יחס סיכונים, 1.092, 1.271 ו-1.374; p=0.27, p=0.18 ו-p=0.37, בהתאמה). היתרון ההישרדותי של ההשתלה לעומת כניסה לרשימת ההמתנה באותן קטגוריות היה מוחלט עבור מטופלים עם מדד ה-MELD-Na של 21-23 בתקופת ה-MELD-Na (יחס סיכונים, 0.336; p<0.001) בהשוואה למדד ה-MELD של 15-17 בתקופת ה-MELD (יחס סיכונים, 0.365; p<0.001).

לסיכום, הקצאת כבד להשתלה על בסיס מדד ה-MELD-Na משפרת את תוצאי רשימת ההמתנה ומספקת יתרון משמעותי למטופלים עם היפונתרמיה. בהינתן ההבדל ביתרון להשתלת כבד, הכלל הנוכחי עבור הקצאת כבד דורש בחינה מחדש.

מקור: 

Nagai, S. et al. (2018) gastroenterology. Published online

נושאים קשורים:  היפונתרמיה,  תמותה בהמתנה,  יתרון הישרדותי,  השתלת כבד,  מחקרים
תגובות
אנונימי/ת
05.09.2018, 04:06

הבדל של 3% לא מובהק? לא השתכנעתי.