ישנה עליה בדיווחים על פגיעה בכבד הקשורה לשימוש בתוספים תזונתיים וצמחיים, ככל הנראה עקב גישה קלה למוצרים אלו והאמונה הרווחת בקרב הצרכנים כי הם בטוחים או יעילים יותר מאשר תרופות קונבנציונליות. החוקרים ניסו להעריך את המאפיינים הקליניים והתוצאים של מטופלים עם פגיעה בכבד כתוצאה משימוש בתוספים תזונתיים וצמחיים מתוך ה-Spanish DILI Registry.

החוקרים אספו וניתחו סטטיסטית נתונים על מאפיינים קליניים ודמוגרפיים ביחד עם פרמטרים ביוכימיים, של 32 מטופלים עם פגיעת כבד הקשורה לתוספים תזונתיים וצמחיים המדווחים ברישום DILI הספרדי מ-1994 ועד 2016. החוקרים השתמשו בניתוח סטטיסטי של משתנים כדי להשוות נתונים אלו עם נתונים ממקרים של פגיעת כבד כתוצאה משימוש בתרופות קונבנציונליות או מוצרים המכילים סטרואידים אנבוליים אנדרוגניים.

תוספים תזונתיים וצמחיים נמצאו כאחראיים על 4% (32 מקרים) מתוך 856 מקרי DILI ברישום; 20 מקרים של DILIי(2%) נגרמו עקב שימוש בסטרואידים אנבוליים אנדרוגניים. מטופלים עם פגיעת כבד עקב שימוש בתוספים תזונתיים וצמחיים היו בממוצע בגיל 48 שנים ו-63% היו נשים; הם התייצגו עם רמה ממוצעת של אלנין אמינוטרנספראז פי 37 יותר גבוה מהגבול התקין העליון, ל-28% היו מאפיינים של רגישות יתר, ול-78% הייתה צהבת. פגיעת כבד עקב שימוש בתוספים תזונתיים וצמחיים התקדמה לכשל אקוטי של הכבד ב-6% מהמטופלים, בהשוואה לאף אחד מהמקרים של פגיעת כבד עקב שימוש בסטרואידים אנבוליים אנדרוגניים ו-4% מהמקרים עקב שימוש בתרופות קונבנציונליות. פגיעת כבד לאחר חשיפה חוזרת לאותו מוצר שגרם ל-DILI לראשונה התרחשה ב-9% מהמטופלים עם פגיעת כבד עקב שימוש בתוספים תזונתיים וצמחיים לעומת אף אחד מהמטופלים עם פגיעת כבד עקב שימוש בסטרואידים אנבוליים אנדרוגניים ו-6% מהמטופלים עם פגיעת כבד עקב שימוש בתרופות קונבנציונליות.

לסיכום, בניתוח סטטיסטי של מקרים של פגיעת כבד עקב שימוש בתוספים תזונתיים וצמחיים בספרד, החוקרים מצאו כי המקרים הינם נפוצים יותר בקרב נשים צעירות מאשר במבוגרים יותר או בגברים, וקשורים לפגיעה הפטוצלולרית ולרמות גבוהות של טרנסאמינאז. פגיעת כבד עקב שימוש בתוספים תזונתיים וצמחיים הינה חמורה יותר מאשר סוגים אחרים של DILI וחשיפה חוזרת הינה נפוצה יותר. עליה במודעות להשפעות הרעילות על הכבד של תוספים תזונתיים וצמחיים עשויה לעזור למטפלים להגיע לאבחנה מוקדמת יותר ולהפחית את הסיכון לנזק חמור לכבד.

מקור: 

Medina-Caliz, I. et al. (2018) Clinical Gastroenterology and Hepatology. 16(9)