• יו"ר: פרופ' חיים שירין
  • מזכיר: ד"ר ליאור כ"ץ
  • גזבר: פרופ' ריפעת ספדי
  • חברי איגוד: ד"ר טובה רייניס, ד"ר מיכל אופנהיים, ד"ר נעים אבו-פרחה וד"ר לב ליכטנשטיין
מחקרים

MRI מדויק כמו ביופסיית כבד בדירוג של סטאטוזיס כבדי בחולי NASH

במחקר שבדק דיוק של MRI בדירוג של סטאטוזיס בחולי NASH נמצא כי ל-MRI סגוליות של 90% ורגישות של 84% בהשוואה לביופסיית כבד

10.12.2017, 17:32
מכשיר MRI (צילום: אילוסטרציה)

nonalcoholic steatohepatitisי(NASH) היא שלב מתקדם של כבד שומני שבו מופיע נזק לתאי הכבד ודלקת. מצב זה כרוך בטווח הארוך בסיכון מוגבר לסוכרת, מחלות קרדיווסקולריות, שחמת, קרצינומה של הכבד ואף מוות. הערכה טובה של רמת הסטאטוזיס היא מרכיב חשוב קליני ופרוגנוסטי בחולים אלו, ובדיקת ה-Gold Standard היא ביופסיית כבד. מספר מחקרים קטנים במרכזים יחידים הראו שדירוג הסטאטוזיס בעזרת MRI מדויק כמו ביופסיית כבד. מחקר זה תוכנן לבדוק את הקורלציה בין דירוג סטאטוזיס ע״י MRI וע״י ביופסיית כבד בקבוצת חולים גדולה במספר מרכזים ע״י מכשירים וצוותים שונים.

שאלת המחקר נבדקה במסגרת מחקר פרוספקטיבי כפול-סמיות רב-מרכזי שבדק יעילות טיפול ב-Obeticholic Acid למול אינבו בקרב 113 חולי NASH בארה״ב. במסגרת המחקר כל המטופלים עברו דירוג לרמת הסטאטוזיס ע״ הן MRI והן ביופסיית כבד בתחילת המחקר ובתום 72 שבועות טיפול.

לפני ההתערבות, ל-34% מהמטופלים היה סטאטוזיס בדרגה 0-1 לפי ביופסיה, ל-39% דרגה 2 ול-27% דרגה 3. הדירוג עפ״י MRI היה בעל סגוליות של 90% ורגישות של 84% ביחס לביופסיה. בתום 72 שבועות טיפול, ל-42% מהמטופלים חלה ירידה ברמת הסטאטוזיס, 49% ללא שינוי ול-9% חלה עליה. MRI זיהה את הירידה והעלייה בסגוליות של 90% ורגישות של 58% ו-57% בהתאמה.

מחקר זה מעיד על שיעור גבוה של הישנות של החזר ושטי לאחר ניתוח לפרוסקופי שמצריכה טיפול תרופתי ארוך טווח או ניתוח חוזר. גורמי סיכון להישנות כוללים מין נשי, גיל מבוגר וקומורבידיות. לדעת המחברים נתונים אלו מעמידים בסימן שאלה את הכדאיות של ניתוחים אלו.

החוקרים סיכמו כי תוצאות המחקר בחולי NASH מעידות כי דירוג סטאטוזיס באמצעות MRI מדויק כמו ביופסיית כבד גם בקביעת הדרגה וגם בזיהוי מגמות שינוי.

מקור: 

Agreement Between Magnetic Resonance Imaging Proton Density Fat Fraction Measurements and Pathologist-Assigned Steatosis Grades of Liver Biopsies From Adults With Nonalcoholic Steatohepatitis Gastroenterology 2017;153:753–761

 

נושאים קשורים:  מחקרים,  NASH,  כבד שומני,  סטאטוזיס,  MRI,  ביופסיה,  Obeticholic acid‏
תגובות