• יו"ר: ד"ר אורי סגול
  • מזכירה: ד"ר פביאנה בנימינוב
  • חברי ועד: ד"ר אמאני בשארה, ד"ר גיל בן יעקב, ד"ר דוד ירדני, ד"ר דורון בולטין, פרופ' מחמוד מחמיד
סרטן-לבלב

עלייה במשקל ורמות אינסולין בצום משפיעים על הסיכון לסרטן הלבלב

מספר גורמים מטבוליים, כגון סוכרת סוג 2 ודיסליפדמיה, נבדקו כגורמי סיכון להתפתחות סרטן הלבלב בסדרת מקרה-ביקורת רטרוספקטיבית, אך רק רמות אינסולין גבוהות בצום ועלייה במדד מסת הגוף נמצאו קשורות באופן סיבתי לסרטן הלבלב

הדמיה של גידול בלבלב (מקור: ויקיפדיה)

גורמי סיכון לסרטן הלבלב כוללים מצבור של מצבים מטבוליים כגון השמנת יתר (obesity), יתר לחץ דם, דיסליפידמיה, תנגודת לאינסולין וסוכרת סוג 2. מאחר וגורמי סיכון אלו קשורים זה בזה, קשה לדעת מתי ההשפעה על הסיכון הינה סיבתית ומתי זו השפעת משתנה מתערב (confounder). הקצאה אקראית מנדליאנית (Mendelian randomization - MR) או שימוש במשתנים גנטיים עשויים לסייע בזיהוי התכונות המטבוליות המובילות לסרטן הלבלב.

החוקרים איתרו כלים גנטיים עבור השמנת יתר, מבנה גוף, דיסליפידמיה, תנגודת לאינסולין וסוכרת סוג 2 על מנת להעריך את התפקיד הסיבתי של גורמים אלו באטיולוגיה של סרטן הלבלב. הכלים הגנטיים נותחו ביחס לסיכון על ידי MR המבוססת על הסיכוי לחלות, בסדרה של 7,110 מטופלים עם סרטן לבלב ו- 7,264 נבדקי ביקורת, בעזרת מידע כלל-גנומי ממאגר מידע מחקרי על סרטן הלבלב (Pancreatic Cancer Case-Control Consortium - PanScan). השפעות פלאוטרופיות אפשריות בלתי מוכרות הוערכו בגישת חציון משוקלל וניתוחי רגישות של MR-אגר.

תוצאות המחקר הצביעו על קשר סיבתי חזק בין עלייה במדד מסת הגוף (BMI) לבין סיכון לסרטן הלבלב (יחס סיכויים [odds ratio - OR]:י1.34, 95% רווח בר סמך: 1.09-1.65 עבור עלייה בסטיית תקן אחת ב-BMIי[4.6 ק"ג/מ"ר]). בנוסף נמצאו ראיות כי עלייה גנטית ברמות האינסולין בצום קשורה באופן סיבתי לעלייה בסיכון לסרטן הלבלב (OR:י1.66, 95% רווח בר סמך: 1.05-2.63 עבור עלייה בסטיית תקן אחת [44.4 פיקומול/ליטר]).

יש לציין כי לא נצפו עדויות לקשר סיבתי בין סוכרת סוג 2 או דיסליפדמיה לבין הסיכון לסרטן הלבלב. ניתוחי רגישות לא מצאו כי פליאוטרופיה (מצב בו גן יחיד אחראי למספר תכונות של הפנוטיפ) היתה מקור עיקרי להטיה (bias). ממצאי המחקר מציעים כי ערך ה-BMI ורמות האינסולין בצום קשורות קשורים באופן סיבתי להתפתחות סרטנית בלבלב.

מקור:

The Role of Obesity, Type 2 Diabetes, and Metabolic Factors in Pancreatic Cancer: A Mendelian Randomization Study
J Natl Cancer Inst (2017) 109 (9) DOI:https://doi.org/10.1093/jnci/djx012
Published:28 April 2017

נושאים קשורים:  סרטן-לבלב,  גורמי סיכון לסרטן הלבלב,  גורמי סיכון מטבוליים,  השמנת יתר,  תנגודת לאינסולין,  דיסליפידמיה,  סוכרת סוג 2,  BMI מדד מסת הגוף,  רמות אינסולין בצום,  מחקרים
תגובות