• יו"ר: ד"ר אורי סגול
  • מזכירה: ד"ר פביאנה בנימינוב
  • חברי ועד: ד"ר אמאני בשארה, ד"ר גיל בן יעקב, ד"ר דוד ירדני, ד"ר דורון בולטין, פרופ' מחמוד מחמיד
קולונוסקופיה

צמצום טווח הזמן לביצוע קולונוסקופיה ביקורת למעקב פוליפים אינו משפר את שיעור גילוי הממצאים המשמעותיים

במחקר עוקבה פרוספקטיבי נמצא כי צמצום פרק הזמן עד לקולונוסקופיה ביקורת לצורך מעקב פוליפים שלא בהתאם להנחיות המקובלות בספרות, לא הוביל לעלייה בשיעור גילוי אדנומות, פוליפים מתקדמים או Serrated Adenomas

11.06.2017, 13:26
קולונוסקופיה (אילוסטרציה)

הקווים המנחים בנוגע לפרק הזמן הנדרש למעקב אנדוסקופי לאחר כריתת פוליפים קובעים כי במקרים של אדנומות בסיכון נמוך (1-2 פוליפים אדנומטוטיים טובולריים ופוליפים מתחת ל-1 ס"מ) אין צורך לחזור על בדיקת קולונוסקופיה בטווח של 5 שנים. בפועל, רופאים רבים לא מקפידים על קיום הנחיות אלו וממליצים על ביצוע בדיקה חוזרת בטווח קצר יותר. חוקרים ניסו להעריך את הגורמים המשפיעים על ההמלצה לקיצור טווח הבדיקה החוזרת ולהעריך את האפקט של קיצור זה, בניגוד להמלצות המקובלות.

החוקרים עקבו אחר 1560 מטופלים בגילאי 45-74 אשר התגלה להם לפחות פוליפ אדנומטוטי אחד בקולונוסקופיה, אשר הוגדרו בסיכון נמוך וניתנה לגביהם המלצה למעקב אנדוסקופי חוזר כעבור 3 או 5 שנים ע"י הרופא המבצע. סה"כ ל-38.1% מהמטופלים הומלץ לחזור על קולונוסקופיה כעבור 3 שנים ולא כעבור 5 שנים כמומלץ בספרות.

הגורמים העיקריים שהיו קשורים בהמלצה לקיצור זמן המעקב היו מוצא אפרו-אמריקאי (סיכון יחסי {Relative Risk} של 1.41 בהשוואה ל-Caucasians, רווח בר סמך של 95%; 1.14-1.75), מוצא אסיאתי/האיים הפסיפיים (סיכון יחסי של 1.7, רווח בר סמך של 95%; 1.22-2.43), הימצאות 2 אדנומות בבדיקה (יחס סיכון של 1.47 ביחס להמצאות אדנומה אחת, רווח בר סמך של 95%: 1.27-1.71), המצאות יותר מ-3 Serrated Polyps בבדיקה (יחס סיכון 2.16, רווח בר סמך של 95%;י1.59-2.93), הכנה בינונית-גרועה (יחס סיכון של 2.16 ביחס להכנה מצוינת, רווח בר סמך של 95%; 1.66-2.83). גורמים אחרים שנמצאו קשורים עם המלצה לקיצור זמני המעקב היו סיפור משפחתי של סרטן מעי גס וגילוי 1-2 Serrated Polyps בבדיקה.

מבחינת התוצאים, לא היה הבדל משמעותי בין הקבוצות בהם בוצע מעקב כעבור 3 שנים מול 5 שנים ביחס להמצאות אדנומה אחת או יותר (38.8% מול 41.7%, P=0.27), המצאות אדנומה מתקדמת (7.7% מול 8.2%, P=0.73), או Serrated Polypsי(10.0% מול 10.3%, P=0.82) בבדיקת המעקב.

לאור הממצאים קובעים החוקרים כי ישנם מספר גורמים המשפיעים על הרופא המבצע את הבדיקה לסטות מההמלצות המקובלות בספרות ולהמליץ על צמצום טווח הבדיקה החוזרת במטופלים עם אדנומות בסיכון נמוך, אולם במבחן התוצאה - לא היה הבדל במספר המטופלים עם ממצאים משמעותיים קלינים בין 2 הקבוצות.

מקור:
.Anderson J, Factors Associated With Shorter Colonoscopy Surveillance Intervals for Patients with Low Risk Colorectal Adenomas and Effects on Outcome.Gastroenterology 2017; 152(8):1933-1943

נושאים קשורים:  קולונוסקופיה,  פוליפים,  מעקב,  מחקרים
תגובות