• יו"ר: פרופ' חיים שירין
  • מזכיר: ד"ר ליאור כ"ץ
  • גזבר: פרופ' ריפעת ספדי
  • חברי איגוד: ד"ר טובה רייניס, ד"ר מיכל אופנהיים, ד"ר נעים אבו-פרחה וד"ר לב ליכטנשטיין
מחקרים

מאפיינים פסיכולוגיים וכמותיים של מערכת העיכול קשורים להשמנה ולתגובה לטיפול להורדת משקל

המאפיינים שנבדקו הבדילו בין פנוטיפים שונים של השמנה, וניבאו את התגובה לטיפול תרופתי

05.04.2015, 00:40
קיצור קיבה (אילוסטרציה)
קיבה (אילוסטרציה)

ישנו שוני רב בתגובה לטיפול תרופתי להורדת משקל. מטרת החוקרים הייתה לבחון את הקשר בין מאפיינים כמותיים של מערכת העיכול ומאפיינים פסיכולוגיים לבין השמנה ולבדוק את היכולת של המאפיינים הללו לנבא את התגובה לטיפול תרופתי בקרב מטופלים עם השמנת יתר (obesity).

החוקרים מדדו באופן פרוספקטיבי את הריקון הקיבתי של מוצקים ונוזלים, הנפח הקיבתי בצום ולאחר ארוחה, השביעות על ידי מבחן שתיית נוטריינטים (בדיקה של הנפח להגעה לשובע, ונפח מקסימאלי נסבל), השובע לאחר ארוחת מזנון ללא ההגבלה (ad libitum), הורמונים גסטרואינטסטינאליים (gastrointestinal), ומאפיינים פסיכולוגיים ב-328 מבוגרים בעלי משקל נורמאלי, עודף משקל (overweight) או עם השמנת יתר.

בנוסף, החוקרים ניתחו נתונים מ-181 מבוגרים שנבדקו קודם לכן על מנת להעריך את הקשר בין מאפיינים מסוימים עם אינדקס משקל גוף (BMI) והיקף המותניים.

ממדים חבויים הקשורים בעודף משקל או השמנת יתר הוערכו על ידי אנליזת PCAי (principal component analyses). החוקרים ביצעו מחקר ראשוני להוכחת הרעיון (proof of concept), פלסבו-קבוצת ביקורת, ב-24 מטופלים שנטלו פנטרמין (phentermine, שם מסחרי: רזין) וטופיראמאט (topiramate, שם מסחרי: טופמקס) בשחרור מושהה, על מנת לתקף את הקשר בין המאפיינים הכמותיים והתגובה לטיפול לירידה במשקל.

במחקר הפרוספקטיבי השמנת-יתר נמצאה בקשר עם נפח הקיבה בעת צום (p=0.03), ריקון מואץ של הקיבה (p<0.001 עבור מוצקים, ו-p=0.011 עבור נוזלים), רמות נמוכות של פפטיד PYYי (peptide tyrosine tyrosine) לאחר הארוחה (p=0.003), ורמות גבוהות של פפטיד דמוי גלוקגון 1 (glucagon-like peptide 1) לאחר הארוחה (p<0.001).

באנליזה משולבת של נתונים מכל המחקרים, השמנת יתר הייתה קשורה בנפח גבוה יותר על מנת להגיע לשובע (n=509 ;p=0.038) ושובע נמצא קשור להיקף מותניים לא נורמאלי (n=271 ;p=0.016).

באנליזת PCA זוהו ממדים חבויים המסבירים בקירוב 81% מהשונות בין מטופלים עם משקל-יתר למטופלים עם עודף-משקל, כולל: שובע או שבעות (21%), תנועתיות הקיבה (14%), מאפיינים פסיכולוגיים (13%), ופקטורים סנסירו-מוטוריים (sensorimotorי) (11%).

השילוב של פנטרמין וטופיראמאט גרם לירידה משמעותית במשקל, האטה בקצב ריקון הקיבה, וירידה בצריכה הקלורית. ירידה במשקל כתגובה לטיפול בפנטרמין וטופיראמאט הייתה קשורה באופן מובהק עם צריכה קלורית במבחן השובע שקדם לניסוי.

החוקרים מסכמים, כי מאפיינים כמותיים קשורים לאינדקס מסת גוף גבוה, ויכולים לעזור להבדיל בין פנוטיפים שונים של השמנה. כמו כן, במחקר ראשוני להוכחת הרעיון מאפיינים אלו ניבאו את התגובה לטיפול תרופתי בהשמנה.

מקור:
Acosta, A., Camilleri, M., Shin, A., Vazquez-Roque, M. I., Iturrino, J., Burton, D., et al. (2015). Quantitative gastrointestinal and psychological traits associated with obesity and response to weight-loss therapy. Gastroenterology, 148(3), 537-546.e4.

נושאים קשורים:  מחקרים,  אינדקס מסת גוף (BMI),  אינקרטין (Incretin),  שובע,  פנטרמין,  טופיראמאט
תגובות