• יו"ר: ד"ר אורי סגול
  • מזכירה: ד"ר פביאנה בנימינוב
  • חברי ועד: ד"ר אמאני בשארה, ד"ר גיל בן יעקב, ד"ר דוד ירדני, ד"ר דורון בולטין, פרופ' מחמוד מחמיד
סוכרת

בטווח הארוך, קצב הפחתת המשקל לא משפיע על שמירתו בהמשך

מחקר מצא, כי עלייה חזרה של 75% מהמשקל נרשמה הן לאחר הפחתה הדרגתית (9 חודשים) והן לאחר הפחתה מהירה (3 חודשים)

האתגר המתמשך בשמירה על הפחתת משקל הגוף מבוטאת בהמלצות התזונתיות הנוכחיות להפחתה הדרגתית במשקל במטרה למתן את העלייה חזרה במשקל הגוף, הנצפית פעמים רבות לאחר המאמץ הראשוני להפחתת משקל.

ניסוי חדש, שהתפרסם לפני ימים ספורים באתר כתב העת The Lancet Diabetes & Endocrinology, ביקש לבדוק את השפעת קצב הירידה המקורי במשקל הגוף על שמירת משקל הגוף המופחת בהמשך.

בשלב הראשון של הניסוי הוגרלו 200 משתתפים (כ-75% מהם נשים) מבוגרים עם מדד מסת הגוף (body mass index, BMIי) 30-45 ק"ג\מ"ר להפחתה הדרגתית (103 משתתפים) או מהירה (97 משתתפים) במשקל הגוף (יעד הפחתה של 15%) על פני 36 ו-12 שבועות, בהתאמה. אלו מהמשתתפים שבתום שלב זה הפחיתו לפחות 12.5% ממשקלם עברו לתוכנית תזונתית לשמירת המשקל למשך 144 שבועות (שנתיים ו-9 חודשים).

בעוד ששיעור המשתתפים שהשיגו את סף ההפחתה במשקל למעבר לשלב השני (12.5% ממשקל הגוף) ושהשלימו שלב זה היה גבוה יותר בקבוצת ההפחתה המהירה (81% לעומת 50% ו-41.7% לעומת 62.8%, בהתאמה), מרבית המשקל שהופחת נצבר חזרה, ללא הבדל בשיעור זה בין שתי הקבוצות, הן בקרב אלו שהשלימו את הניסוי (71.2% [רווח בר-סמך של 95%: 58.1%-84.3%] בקבוצת ההפחתה ההדרגתית לעומת 76.3% [57.8%-83.2%] בקבוצת ההפחתה המהירה) והן בניתוח לפי כוונה לטפל של כלל משתתפי הניסוי (76.3% [65.2%-87.4%] לעומת 76.3%[65.8%-86.8%]).

אירועים לא רצויים נצפו בשלב הראשון במשתתף אחד מקבוצת ההפחתה המהירה שסבל מדלקת כיס-המרה (cholecystitis) שהצריכה כריתת כיס מרה ובשלב השני בשני משתתפים מקבוצה זו שפיתחו ממאירות.

לאור הממצאים קובעים החוקרים, כי קצב הפחתת המשקל לא משפיע על שיעור ההפחתה שנצברת חזרה בתוך 144 שבועות, וכי ההמלצות התזונתיות הנוכחיות, הממליצות על הפחתה הדרגתית במשקל במטרה למנוע עלייה מהירה חזרה, מנוגדות לממצאים אלו.

מקור:
Purcell K, Sumithran P, Prendergast LA, Bouniu CJ, Delbridge E, Proietto J. The effect of rate of weight loss on long-term weight management: a randomised controlled trial. Lancet Diabetes Endocrinol [Internet] 2014 [cited 2014 Oct 17];:

נושאים קשורים:  סוכרת,  דיאטה,  השמנה,  הפחתת משקל,  מחקרים
תגובות