• יו"ר: ד"ר אורי סגול
  • מזכירה: ד"ר פביאנה בנימינוב
  • חברי ועד: ד"ר אמאני בשארה, ד"ר גיל בן יעקב, ד"ר דוד ירדני, ד"ר דורון בולטין, פרופ' מחמוד מחמיד
סרטן המעי הגס

חוסמי-בטא מאריכים הישרדות חולי סרטן מעי גס גרורתי שלב 4

השימוש בתרופות אלו בעת האבחנה לווה בהארכה של 18 חודשים (38 לעומת 20) בהישרדות הכוללת ושל 17 חודשים בהישרדות הייחודית לסרטן

24.04.2014, 09:30

תועלת אפשרית מהשימוש בתרופות ממשפחת חסמי קולטן בטא-אדרנרגי (beta-blockers) בשיפור הפרוגנוזה של חולי סרטן המעי הגס (colorectal cancer) נצפתה לאחרונה במחקרים תצפיתיים שונים.

מחקר חדש, שהתפרסם בגיליון חודש אפריל של כתב העת Cancer, ביקש לאושש ממצאים אלו בעוקבה מבוססת אוכלוסיה גדולה של חולי סרטן המעי הגס.

במחקר תושאלו באופן אישי 1,975 חולי סרטן המעי הגס לגבי השימוש בחסמי בטא בעת אבחנת סרטן המעי הגס, כמו גם לגבי מגוון ערפלנים אפשריים.

במעקב חציוני של 5.0 שנים, ולאחר תקנון למשתנים דמוגרפיים, סגנון חיים ואחרים, לא נמצא קשר מובהק בין השימוש בחסמי בטא בעת האבחנה לפרוגנוזה של חולים מכלל שלבי (stage) המחלה במשולב. בריבוד המשתתפים לפי שלב המחלה, נמצאה בחולים בשלב 4 הארכה מובהקת של ההישרדות, הן הכוללת (38 חודשים באלו שהשתמשו בחסמי-בטא לעומת 20 חודשים באלו שלא השתמשו בחסמי-בטא; יחס סכנה [hazard ratio]:‏ 0.50; רווח בר-סמך של 95%: 0.33-0.78) והן הייחודית לסרטן המעי הגס (37 לעומת 20 חודשים; 0.47; 0.30-0.75), באלו שהשתמשו בחסמי בטא.

מקור:
Jansen L, Hoffmeister M, Arndt V, Chang-Claude J, Brenner H. Stage-specific associations between beta blocker use and prognosis after colorectal cancer. Cancer 2014;120(8):1178–86.

נושאים קשורים:  סרטן המעי הגס,  beta-blockers,  שיעורי הישרדות,  חסמי קולטן בטא-אדרנרגי,  מחקרים
תגובות