• יו"ר: פרופ' חיים שירין
  • מזכיר: ד"ר ליאור כ"ץ
  • גזבר: פרופ' ריפעת ספדי
  • חברי איגוד: ד"ר טובה רייניס, ד"ר מיכל אופנהיים, ד"ר נעים אבו-פרחה וד"ר לב ליכטנשטיין
ribavirin

יתרון מובהק לטיפול חיסוני כנגד HCV בתגובה נגיפית מוקדמת שלמה

נגיף Modified Vaccinia Ankara השיג שיעור גבוה יותר של תגובה נגיפית מלאה ומוקדמת בהשוואה לשימוש באינטרפרון וריבווירין לבדם

30.03.2014, 09:11

טיפולים חיסוניים, המשפעלים את מערכת החיסון כנגד הנגיף, יכולים לספק מענה לעמידות שמפתח נגיף Hepatitis C‏ (HCV) לטיפולים הפוגעים ישירות בו. Modified Vaccinia Ankara‏ (MVA, ‏TG4040), נגיף המבטא את חלבוני NS3, NS4 ו-NS5B של HCV, נבחן לאחרונה בניסוי שלב II שפורסם באתר Gastroenterology, ביחס ליעילותו, בטיחותו ותכונותיו החיסוניות כתוספת לטיפולים המקובלים לנשאי HCV כרוניים.

בניסוי הוגרלו באופן גלוי 153 נשאי HCV מגנוטיפ 1 לקבלת pegylated interferon α-2a ‏(PEG-IFNα) ו-ribavirin במשך 48 שבועות (קבוצה א', 31 משתתפים), PEG-IFNα ו-ribavirin במשך 48 שבועות בתוספת 6 הזרקות TG4040 מהשבוע החמישי (קבוצה ב', 63 משתתפים) או 7 הזרקות TG4040 על פני 12 שבועות ולאחריהם PEG-IFNα ו-ribavirin במשך 48 שבועות בתוספת 6 הזרקות TG4040 (קבוצה ג', 59 משתתפים).

בהשוואה לקבוצה א', הושגה נקודת הסיום העיקרית, תגובה נגיפית מוקדמת שלמה (complete early virologic response‏ ([cEVR]‏, רמת HCV RNA‏ <10 IU/mL לאחר 12 שבועות טיפול בעזרת PEG-IFNα ו-ribavirin), בשיעור גבוה יותר במובהק בקבוצה ג' (64.2% לעומת 30.0%; P=0.0003), שהיה גבוה יותר גם מזה שהושג בקבוצה ב' (45.9%). היתרון נשמר גם בטווח הארוך עם שיעור גבוה יותר של תגובה נגיפית מתמשכת 24 שבועות לאחר תום הטיפול בקבוצה ג' (58.2%) בהשוואה לקבוצה א' (48.4%) או ב' (50.8%).

‏מבחינה מעבדתית, נמצא גם כן יתרון לקבוצה ג' עם תגובה בולטת יותר של תאי T כנגד MVA ו-HCV וייצור נוגדנים כנגד MVA במרבית החולים שקיבלו TG4040.

בהתייחס לתופעות הלוואי, דיווחו החוקרים כי שילוב PEG-IFNα ו-ribavirin עם TG4040 נסבל על ידי החולים באופן סביר. חוסר טסיות נצפה אמנם ב-3 מטופלים אך כולם היו נשאי אלל DRB01*04 של HLA מקבוצה II.
לאור הממצאים, קובעים החוקרים כי טיפולים חיסוניים המשפעלים תאי T הנם טיפול יעילים לנשאות כרונית של HCV.

מקור:
Di Bisceglie AM, Janczweska-Kazek E, Habersetzer F, et al. Efficacy of Immunotherapy with TG4040, Peg-interferon, and Ribavirin in A Phase 2 Study of Patients with Chronic HCV Infection. Gastroenterology [Internet] 2014 [cited 2014 Mar 23];Available from: 

נושאים קשורים:  ribavirin,  HCV,  טיפול חיסוני,  Modified Vaccinia Ankara‏,  pegylated interferon α-2a,  מחקרים
תגובות