• יו"ר: פרופ' חיים שירין
  • מזכיר: ד"ר ליאור כ"ץ
  • גזבר: פרופ' ריפעת ספדי
  • חברי איגוד: ד"ר טובה רייניס, ד"ר מיכל אופנהיים, ד"ר נעים אבו-פרחה וד"ר לב ליכטנשטיין
אנדוסקופיה

הטיפול המוצלח לאכלזיה תלוי בממצאי מנומטריה

הצלחת הרחבה פנאומטית לעומת ניתוח Heller myotomy תלויה בממצאי המנומטריה טרם הפעולה

04.04.2013, 14:19

הטיפולים הזמינים כיום לאכלזיה (achalasia), הרחבה פנאומטית (pneumatic dilation) וניתוח Heller myotomy לפרוסקופי, משיגים שיעור הצלחה כולל דומה. במחקר המפורסם בגיליון חודש אפריל של Gastroenterology, בדקו החוקרים האם שיעורי ההצלחה משתנים לפי סוג מחלת האכלזיה.

נתוני מנומטריה טרם הניתוח נאספו מ176 חולי אכלזיה שהשתתפו ב European achalasia trial. 25% סווגו לפי קריטריוני Chicago כסוג 1, 65% כסוג 2 ו10% כסוג 3. לאחר מעקב של שנתיים לפחות, שיעור הצלחת הטיפול ההתערבותי היה גבוה יותר במובהק בקרב חולי אכלזיה סוג 2 (96%) בהשוואה לסוג 1 (81%) או סוג 3 (66%).

אכלזיה (מקור צילום: ויקיפדיה)

אכלזיה (מקור צילום: ויקיפדיה)

בקרב חולי סוג 2, השיגה הרחבה פנאומטית 100% הצלחה, שיעור גבוה במובהק מזה שהשיג ניתוח Heller myotomy לפרוסקופי (93%), בעוד שבחולים הסובלים מאכלזיה סוג 3 דווקא הניתוח השיג שיעור הצלחה גבוה יותר (86% לעומת 40%) אך לא מובהק, ככל הנראה עקב מספר החולים הקטן. בחולי סוג 1 השיגו שני הטיפולים שיעור הצלחה דומה (81% בניתוח, 85% בהרחבה פנאומטית).

מקור:
Wout O. Rohof, Renato Salvador, Vito Annese, Stanislas Bruley des Varannes, Stanislas Chaussade, Mario Costantini, J. Ignasi Elizalde, Marianne Gaudric, André J. Smout, Jan Tack, Olivier R. Busch, Giovanni Zaninotto, Guy E. Boeckxstaens. Outcomes of Treatment for Achalasia Depend on Manometric Subtype. Gastroenterology 1 April 2013 (volume 144 issue 4 Pages 718-725 DOI: 10.1053/j.gastro.2012.12.027)

נושאים קשורים:  אנדוסקופיה,  ושט,  אכלזיה,  הרחבה פנאומטית,  pneumatic dilatation,  Heller myotomy,  מחקרים
תגובות
 
שרה ספטל
22.04.2014, 10:51

התגלתה אצלי מחלת האכילזיה עקב קושי בבליעה.
לא הצלחתי לעשות את בדיקת המנומטריה בגלל שנחנקתי בזמן הבדיקה
שתי שאלות לי 1. הא יש בדיקה אחרת במקום מנומטריה.
2. הרופא הציע לי ניתוח מה היתרונות או החסרונות של הניתוח לעומות הזרקות
תודה
שרה